Samlet igangsetting av nye boliger i 2019 var ned 15 prosent sammenlignet med 2018.

Det viser boligstatistikk for fjerde kvartal 2019, med tall for salg og igangsetting av nye boliger her til lands lagt frem av Boligprodusentene torsdag.

Den største nedgangen er for leiligheter, som falt med 22 prosent, mens småhus er svakt ned med én prosent, og enebolig er ned ni prosent sammenlignet med 2018.

På 2014-nivå

Igangsettingen har falt kontinuerlig siden høsten 2017. Samlet igangsetting for 2019 ble 25.037 boliger. Det er på 2014-nivå, ifølge rapporten.

I det brennhete boligmarkedet i 2016 og starten av 2017 var det et heftig salg av nye boliger, særlig i Oslo. I 2019 ble mange av disse ferdigstilt og bidro til at tilbudet av boliger i hovedstaden gikk i været. Dermed hastet det ikke like mye for utbyggere å legge ut nye prosjekter for salg.

– Igangsetting på et lavt nivå ved årsskiftet skaper usikkerhet om boligforsyningen inn i 2020 med mulige virkninger for sysselsettingen, sier administrerende direktør Per Jæger i en pressemelding.

Han påpeker at boligbyggingen blir mer konjunktursensitivt når leiligheter utgjør en økende andel av markedet for nye boliger.

– Med en økende andel av boligbyggingen i by, øker tiden som går fra politiske beslutninger til ferdigstilling av boliger, sier Jæger i meldingen.

Han mener det haster med å legge til rett for politiske avklaringer om ny boligbygging.

– Det må tilrettelegges for en større andel rimelige boliger utenom bysentrene for å opprettholde en bredde i boligtilbudet og som er tilpasset gjennomsnittlige inntektsnivå, sier Jæger i meldingen.

Solgte færre nye boliger

Jæger mener boligprodusenter må satse enda mer på de kostnadseffektive boligkonseptene, og at myndighetene må bidra til at planprosessene effektiviseres gjennom standardisering og digitalisering.

Salget av nye boliger i fjerde kvartal 2019 havnet seks prosent under samme kvartal i 2018, og igangsettingen i fjerde kvartal 2019 ble 18 prosent lavere enn igangsettingen i fjerde kvartal 2018.

Desember 2019 sammenlignet med desember 2018, viste en økning i salget på 13 prosent, mens igangsettingen gikk ned med 24 prosent.

I 2019 ble det solgt tre prosent færre nye boliger enn i 2018, ifølge rapporten.

Selv om det var en nedgang i igangsettingen i Oslo i 2019, ble det solgt flere nye boliger i 2019 enn i 2018, ifølge Boligprodusentene.

Slappe boligpriserr

Igangsetting av nye boliger kan, i samspill med befolkningsvekst, inntektsutvikling og rentenivå, være en god indikator for boligprisutviklingen på lengre sikt, skriver DNB Markets i en prognoserapport for norsk og internasjonal økonomi, lagt frem torsdag.

Nå er igangsetting av nye boliger nasjonalt på et høyt nivå, og selv om igangsettingen ikke har fulgt befolkningsveksten i Oslo, er det motsatte tilfellet for landet som helhet, skriver meglerhuset i prognoserapporten.

«Oppgangen i rentene som har funnet sted, vedvarende kredittbegrensninger og en svak oppgang i arbeidsledigheten, gjør at vi tror realboligprisene vil endre seg lite fremover, til tross for at husholdningene opplever vekst i disponibel realinntekt. Vi forventer med andre ord en boligprisvekst i takt med konsumprisene fremover», skriver DNB Markets.

DNB Markets venter at den generelle prisstigningen her til lands ender på to prosent i 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.