Høyere renter og økte byggekostnader fører til at salget av nye boliger er på et historisk lavt nivå.

I to store byggeprosjekter med inntil 600 boliger og en samlet pris på fire milliarder kroner ved Tønsbergfjorden og på Nesodden er nesten samtlige byggetrinn lagt på is.

Eiendomsutvikler for det ene prosjektet har kalkulert hvor mye prisen på boligene må settes ned for å få dem solgt.