Det var en sommerdag i 2017 at en enebolig i Sørum kommune ble kjøpt 2,65 millioner kroner «som den er». Da kjøper etter overtagelsen åpnet loftsluken fikk vedkommende seg en skitten overraskelse.

Ut av luken falt store mengder muselort. Etter å ha sett nærmere etter fant kjøper også store mengder loftsfluer og flaggermus.

Dette hadde kjøper aldri fått beskjed om og tok saken til Finansklagenemnda med krav om 461.000 kroner i prisavslag.

Førte «fluedagbok»

Etter hvert ble det oppdaget store mengder loftsfluer på gulv og i vinduskarmer på soverommet i andre etasje. Det var såpass store mengder at kjøper laget en egen «fluedagbok» med bilder som viste omfanget av fluer i boligen.

Loftsfluer tilhører ifølge Folkehelseinstituttet en egen slekt av spyfluer. De forveksles ofte med helt vanlige husfluer, men kan bli plagsomme i store mengder innendørs.

Kjøper mente at disse loftsfluene reduserte verdien på boligen med 265.000 kroner ettersom de ofte vender tilbake til samme bolig.

Selger har forklart at han var kjent med at det var fluer i boligen. Men til tross for at det ble «tatt opp med nærmeste nabo» og brukt insektmiddel over en lengre periode, hevdet selger at det ikke ble opplevd som et problem.

«Selger erkjenner også at fluene har vært et problem, og når han har tatt forholdet opp med en nabo finner vi at han må ha ansett fluene som et problem. Selv om selger selv mener han ble kvitt fluene ved hjelp av insektsspray har han forklart at denne sprayingen gjorde at problemet ble «holdt i sjakk»», skriver Finansklagenemnda i sin avgjørelse.

Fikk ikke kaste ut flaggermus

På loftet var det både mus og flaggermus.

Her oppsto det et problem: Mus kan kverkes, men flaggermus får du ikke ta rotta på. Siden flaggermus er fredet i Norge, måtte det ifølge kjøpers egen takstmann monteres enveissluser slik at disse kunne fly ut på egen hånd. Og det kan kun gjøres på bestemte tider av året.

Hele sommeren har flaggermusen nemlig unger som ikke forlater boligen. Da får du ikke kaste dem ut. Og fra september til begynnelsen av mai er flaggermusen i dvale. Da er den for trøtt til å fly ut.

Kjøper fikk medhold i sin klage, og fikk erstatning på 290.000 kroner.

Refser takstmannen

I avgjørelsen fra Finansklagenemnda får selgerens takstmann så ørene flagrer.

Han har forklart at han kun hadde undersøkt loftet via luke og tatt bilder derfra, og at det under befaringen ikke var mulig å komme seg opp på loftet fordi det ikke var satt frem en stige.

Da kjøpers takstmann undersøkte loftet, fant han derimot store skader som følge av musene og flaggermusene. Han mente dette lett ville blitt oppdaget ved å åpne loftsluken. I ettertid skal selgerens takstmann på direkte spørsmål ha vært usikker på om han faktisk besiktiget loftet eller ei.

Finansklagenemnda er ikke nådig, og mener takstmannen har holdt tilbake opplysninger.

«Nemnden legger særlig vekt på at takstmannen i tilstandsrapporten eksplisitt opplyste om at «lufting på kaldloft må forbedres», og dermed ga en klar indikasjon på at han hadde sett loftet. Takstmannens bilder viser også klart synlige spor av ekskrementer, som det er noe vanskelig for nemnden å forstå hvorfor ikke ble kommentert nærmere», heter det i avgjørelsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.