Torsdag la Finanstilsynet frem den årlig boliglånsundersøkelsen som ser på utlånspraksisen til de største bankene. Den viser at en stor og økende del av nye lån tas opp av låntagere med høy samlet gjeld. Mange låntagere har både høy samlet gjeld i forhold til inntekt, og boliglån som utgjør en høy andel av boligens verdi.

– Dette er bekymringsfullt da disse låntagerne kan være særlig sårbare ved bortfall av inntekt, økt rente eller fall i boligpriser, sier direktør for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud i en pressemelding.

Historisk høy

I årets undersøkelse ble 45 prosent av innvilget lånebeløp tatt opp av låntagere med gjeldsgrad over 400 prosent, mens 27 prosent ble gitt til låntagere med gjeldsgrad over 450 prosent.

Undersøkelsen viser også at låntagere som tar opp nye lån med pant i bolig, har høy forbruksgjeld. Låntagere som tok opp nye lån med pant i bolig, hadde en gjennomsnittlig gjeld som andel av brutto årsinntekt på 338 prosent. Det er 4 prosentpoeng høyere enn i 2019.

– Den samlende gjelden i norske husholdninger har økt i mange år og er nå historisk høy, sier Kongsrud.

Høyest gjeldsgrad

Lån gitt til førstegangskjøpere utgjorde ti prosent av innvilget lånevolum, som er litt høyere enn i fjor. Førstegangskjøperne sto også for 23 prosent av lånene som går utover kravene i boliglånsforskriften.

– Mange førstegangskjøpere ligger tett opp mot kravene til maksimal gjeldsgrad eller belåningsgrad. Halvparten av alle lån gitt til førstegangskjøpere har en belåningsgrad på 80 til 85 prosent, som er ganske høyt, sier seksjonssjef Thea Birkeland Kloster i Finanstilsynet.

19 prosent av førstegangskjøpere hadde belåningsgrad over 85 prosent.

Randi Marjamaa, konserndirektør for personmarked i Nordea.
Randi Marjamaa, konserndirektør for personmarked i Nordea. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Leder for personmarkedet i Nordea Norge, Randi Marjamaa, sier at banken i år har opplevd stor pågang på nye lån.

– Vi merker at det har vært høy aktivitet ute i markedet. Vi prioriterer å hjelpe førstegangskjøpere inn i markedet og kunder i økonomiske vanskeligheter når vi gjør avvik fra forskriften. For førstegangskjøpere er det ofte nyutdannede i starten av karrieren hvor vi kan se at de vil ha en inntektsutvikling som gjør at de kan håndtere gjelden og ha en sunn økonomi fremover, sier Marjamaa.

– Vi er bekymret

Boliglånsforskriften som regulerer bankenes utlånspraksis, har nylig vært på høring og Finansdepartementet vil komme med ny innstilling til forskriften før årsskiftet.

– Vi er bekymret for at dagens funn vil påvirke til en innstramning av forskriften og gjøre det vanskeligere for førstegangskjøpere og andre som skal ut på boligmarkedet på nytt igjen, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Tone Tellevik Dahl
Tone Tellevik Dahl (Foto: Tore Meek/NTB)

Norsk Eiendom er en bransjeforening for eiendomsutviklere i Norge med rundt 220 medlemmer.

– Vi i Norsk Eiendom er og bekymret for den totale gjeldsgraden i samfunnet, men vi mener det blir feil om det skal føre til innstramninger i boliglånsforskriften. Det er andre metoder som kan benyttes for å redusere den samlede husholdningsgjelden uten at det rammer boligkjøpere, mener Tellevik Dahl.

Finanstilsynet har vært bekymret for den norske husholdningsgjelden lenge og har foreslått innstramninger i den nye boliglånsforskriften som skal gjelde fra nyttår, blant annet lavere belåningsgrad. Dagens forskrift gir deg rett til å låne fem ganger egen inntekt. Dette har Finanstilsynet foreslått å redusere til 4,5 ganger egen inntekt.

– Det vil gjøre det umulig for unge å kjøpe seg bolig i pressområdene, som blant annet Oslo er, tror Tellevik Dahl.

Tror på renteøkning

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener boliglånsundersøkelsen viser at for mange låner for mye.

– Konsekvensen blir at Norges Bank må sette opp renten raskere enn planlagt, tror sjeføkonomen.

Han mener det er som ventet at det er krevende for de unge å holde seg innenfor boliglånsforskriftens rammer, men peker på at også gjeldsgraden til den eldre garde har økt med årene.

– Gjeldsbelastningen for aldersgruppen 65+ ligger på hele 288 prosent i årets undersøkelse, omtrent uendret fra 2019, men fortsatt 19 prosentpoeng over nivået i 2018. God helse og mer fritid bidrar til at mange viderefører forbruk og livsstil inn i pensjonstilværelsen. Nullrente muliggjør drømmen om hytte på Hvaler eller Hemsedal, eller juniors toroms på St. Hanshaugen, sier sjeføkonomen.

Endre Jo Reite, direktør Personmarkedet i BN Bank
Endre Jo Reite, direktør Personmarkedet i BN Bank (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Endre Jo Reite, direktør Personmarkedet i BN Bank påpeker også at gjeldsgraden hos de eldre er en like stor bekymring som for unge.

– De unge får mest sannsynlig økt inntekt etter hvert. Det er tungt å bære kostnadene med et lån opp mot tre ganger inntekt når man er eller nærmer seg pensjonsalder. Flere eldre låner også uten avdrag, eller som rammelån, og det å leve på egenkapital i bolig for tidlig låser deg fra å bytte bolig som senior, sier Reite. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.