Tirsdag la Eiendom Norge frem fylkesboligprisstatistikken for første kvartal 2017.

– Fylkesrapportene bekrefter forskjellene vi har observert i det norske boligmarkedet i den månedlige boligprisstatistikken både i 2016 og så langt i 2017. Rapportene viser også at flere norske kommuner og mellomstore byer har hatt en meget sterk boligprisutvikling de siste 12 månedene, selv om den nå er noe avtagende, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge i en pressemelding.

Han forklarer at det norske boligmarkedet går fra å ha hatt en ekstrem vekst til normalvekst.

Så selv om prisene fortsatt stiger, stiger de ikke like sammenlignet med fjoråret, og dermed avtar prisveksten.

11 prosent vekst i Harstad

I Troms har eksempelvis Harstad en 12 måneders vekst på 11,0 prosent og Bodø en vekst på 10,1 prosent. Alta i Finnmark har en 12 måneders vekst på 14,6 prosent.

Makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener den sterke 12-månedersveksten i Nord-Norge skyldes at økonomien i nord generelt går bra.

– Den regionen har klart seg bra og er ikke blitt rammet av nedgangen i oljeindustrien. Det er gode eksportmuligheter for fiskeindustrien og arbeidsledigheten ha utviklet seg positivt. Boligprisene er fortsatt på et lavt nivå når vi ser på kvadratmeterpriser, sier hun til DN.

I Telemark har både Skien og Porsgrunn en 12 måneders vekst på henholdsvis 10,7 og 9,7 prosent.

Gjøvik i Oppland har en 12 måneders vekst på 19,1 prosent, mens Ringerike i Buskerud har en vekst 19,2 prosent siste 12 måneder.

Oppgangen fortsetter i Oslo

– Rapporten for Oslo viser at oppgangen fortsetter i hovedstaden med jevn vekst rundt 4 prosent i alle bydeler i første kvartal. Alle bydeler har en 12 måneders vekst på over 18 prosent, men vi forventer at toppen er nådd her og at vi fremover vil få et mer normalt marked, sier Lundesgaard.

– Rapporten for Rogaland viser at markedet her er på bedringens vei, da flere kommuner har en vekst i første kvartal på over 2 prosent. Karmøy utenfor Haugesund har for eksempel en vekst på 3,3 prosent. I Eigersund ser vi at prisene fortsatt synker (0,2 prosent), så dette er en region vi følger med spenning i tiden fremover, avslutter Lundesgaard.

Tror på flatere prisutvikling

Macic tror vi har lagt den sterkeste prisveksten bak oss.

Hun tror de nye innstrammingene i boliglånsforskriften vil få en effekt fra og med april. Kjøpere som hadde skaffet seg finansieringsbevis før de nye reglene trådte i kraft i 2017 hadde tre måneder på å ta opp lån med de gamle boliglånsforskriftene.

Macic tror derfor at det nå blir vanskeligere å få boliglån – spesielt for unge og eiendomsinvestorer.

– Kombinert med at det kommer flere bruktboliger ut på markedet vil vi ser en flatere prisutvikling fremover. Kanskje et fall også, men får vi det tror jeg ikke det vil vare så altfor lenge, sier Macic. (Vilkår)