– Fritt fall eller utflating i boligmarkedet?, innleder makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets sin morgenrapport torsdag.

Klokken 11 legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for juli, som viser utviklingen i boligprisene forrige måned. Både i mai og juni falt prisene i hele landet.

– Det er knyttet ekstra stor spenning til tallene fordi vi har sett et tydelig omslag i boligmarkedet de siste månedene, spesielt i Oslo. Boligprisene avtok i mai og juni etter en svært kraftig prisoppgang gjennom fjoråret, skriver Strøm Fjære.

I Oslo har prisene falt med mer enn fire prosent på to måneder. Årsveksten i prisene er mer enn halvert, fra 24 prosent i februar til 11 prosent i juni. Også for landet som helhet er tolvmånedersveksten i prisene dempet, fra 13 prosent i februar til seks prosent i juni.

Venter ikke fritt fall

DNB Markets venter at årsveksten i boligprisene i landet vil gå ytterligere ned til fem prosent i juli, men at prisene deretter vil flate ut. Strøm Fjære viser til flere grunner til at meglerhuset ikke ser for seg et fritt fall i boligprisene.

– For det første viser økonomien for øvrig mange tegn til bedring. Arbeidsledigheten faller og inntektsveksten er på vei opp, faktorer som isolert sett trekker i retning av høyere boligpriser. Fortsatt lave renter bidrar også til å holde rentekostnadene lave på tross av høy husholdningsgjeld, skriver hun.

Økonomen trekker også frem den høye igangsettingen av nye boliger, som tyder på at tilbudet av boliger vil øke fremover. En lavere befolkningsvekst tilsier lavere etterspørsel, påpeker hun.

– Det vil på sin side virke dempende på prisene, men ubalansene er ikke så store at vi tror det vil føre til et markert fall i boligprisene, skriver Strøm Fjære.

Svakest i Oslo

– Vi venter at nedkjølingen i boligmarkedet fortatte i juli, og tror på nok et negativt pristall i dag, skriver makroanalytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i sin morgenrapport.

Han venter at statistikken vil vise noe av det samme som de siste månedene, at prisnedgangen vil bli størst i Oslo.

– Utviklingen har også blitt svakere i andre deler av landet, men i det store bildet tror vi veksten stort sett vil holde seg svakt på plussiden så fort du kommer litt ut av Oslo, skriver han.

Bernhardsen mener den svake utviklingen i Oslo vil fortsette utover høsten, men tror det ikke er grunn til å frykte et bredt basert boligprisfall som vil ramme norsk økonomi.

Tror prisene kan gå ytterligere ned

Strøm Fjære mener prisnedgangen på boliger de siste månedene må ses i lys av en enorm boligprisvekst de siste par årene.

– Spesielt i hovedstaden var prisoppgangen så sterk at den neppe alene kan forklares med fundamentale drivere. Det kan tale for at boligprisene skal korrigere noe ned, skriver hun.

Den nye boliglånsforskriften som trådte i kraft ved inngangen til året står trolig bak oppbremsingen i markedet, mener Strøm Fjære. Samtidig påpeker hun at nedgangen i prisene også kan være forsterket av at stemningen i markedet er endret.

– På litt sikt tror vi altså mer på utflating enn boligpriser i fritt fall. Det betyr i så fall at de realøkonomiske konsekvensene ikke blir store nok til at Norges Bank reagerer med rentekutt, skriver Strøm Fjære.

Boligprisstatistikken legges frem klokken 11. Følg med på DN.no. (Vilkår)

Sauseskolen: BBQ-saus
Sauseskolen: Slik lager du grillsaus til kjøttretter
01:49
Publisert: