Sterk boligprisvekst

Dette tror DNs boligpanel om 2017 og 2018.

Publisert: Oppdatert: