Regjeringen har møtt kraftig motstand fra jurister for forslaget til ny lov som regulerer bolighandel, nå til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Jusprofessor og Norges fremste ekspert på den såkalte avhendingsloven, Harald Benestad Anderssen ved BI, har tidligere kritisert både lovforslaget og prosessen.

Også Advokatforeningen anbefaler at lovforslaget sendes i retur:

«Advokatforeningen er dessuten svært usikker på om det som oppfattes å være hovedformålet med lovendringen – å få færre rettstvister – vil oppnås gjennom forslaget. Dette fremstår ikke tilstrekkelig vurdert eller underbygget.», skriver foreningen i et høringsbrev.

Ser ingen grunn til hast

Lovforslaget innebærer blant annet at det ikke skal være mulig å ta forbehold om at bolig «selges som den er».

– Denne lovendringen får store konsekvenser for svært mange privatpersoner, sier Gro Hauge, medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fast eiendom.

– Det handler om hensynet til en forsvarlig prosess og demokratihensyn.

Lovforslaget har sitt utgangspunkt i en utredning fra 2009, som har vært på høring. Senere er det gjort flere endringer i forslaget som ikke har vært gjennom vanlige utrednings- og høringsprosesser.

Gro Hauge, medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fast eiendom.
Gro Hauge, medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fast eiendom. (Foto: DLA Piper Norway DA)

Jusprofessor Trygve Bergsåker ved Universitetet i Oslo er sterkt uenig med kritikerne, og har sendt sitt eget brev:

«Bruk av utestemme, sterke ord og harde utfall mot andre, i dette tilfelle saksbehandlerne i Justisdepartementets lovavdeling, er ikke alltid ensbetydende med gode argumenter», skriver han.

«Handler om hva aktørene synes»

– Dette lovforslaget har vært diskutert opp og ned over så lang tid at jeg tror synspunktene til de forskjellige aktørene har kommet frem. Her er det tydelig at det handler om hva aktørene synes om forslaget: de som er enige sier «go», mens de som er uenige påberoper seg demokrati og andre høytidelige ting, sier Bergsåker, som tidligere blant annet har ledet Forbrukertvistutvalget og Klagenemnd for eiendomsmeglingstjenester.

Han mener forslaget bør vedtas, ettersom alle aktører i grunn er enige om at loven må justeres.

Trygve Bergsåker, jusprofessor ved Universitetet i Oslo.
Trygve Bergsåker, jusprofessor ved Universitetet i Oslo.

Kan drive forsikringspriser opp

Bergsåker er selv tvilende til enkelte deler av forslaget, som egenandelsgrensen, samt hvordan endringen vil påvirke boligselgerforsikringer.

– Omtrent samtidig som forslaget ble lagt frem, trakk Protector seg ut av boligselgerforsikringsmarkedet fordi det var lite lønnsomt. Man må passe på at forsikringsaktørene fortsatt kan selge til akseptable premier, sier Bergsåker.

Protector trakk seg ut av boligsalgsforsikringsmarkedet i oktober i fjor, som følge av stor usikkerhet og høye krav knyttet til skjeggkreproblemer i boliger.

Fagsjef for boligkjøperforsikring Silje Andresen i forsikringsselskapet Help bekrefter at en ny lov kan gi økt pris for selgeransvarsforsikringer.

Silje Andresen, fagsjef for boligkjøperforsikring i advokatfirmaet Help.
Silje Andresen, fagsjef for boligkjøperforsikring i advokatfirmaet Help. (Foto: Fartein Rudjord)

– Når man fjerner selgers rett til å selge bolig «som den er», flyttes risikoen ved salg mer over på selger. Det kan føre til en prisøkning den første tiden, sier Andresen.

Når man fjerner selgers rett til å selge bolig «som den er», flyttes risikoen ved salg mer over på selger. Det kan føre til en prisøkning den første tiden, sier Andresen.

Hun er positiv til lovforslaget, og tror det kan redusere antall tvistesaker.

– Jeg tror fjerning av «som den er»-muligheten vil stimulere til at selgere gir mer informasjon i forkant, og at dette sammen med et kvalitetsløft i takstbransjen vil gi en tryggere bolighandel.

Forslaget kan justeres

Lovforslaget skal opp til debatt i Stortinget 16. mai.

Boligpolitisk talsperson og komitémedlem Siri Gåsemyr Staalesen i Ap har tidligere uttalt at Ap vil sende forslaget i retur.

– Det er veldig uvanlig at vi får så mange henvendelser etter en høring. Når fagmyndighetene er så uenige, og det er en sak som er så viktig for utrolig mange forbrukere, da er det rart denne prosessen skal gå så fort, sier Staalesen.

Mari Holm Lønseth (H) i kommunal- og forvaltningskomiteen er ikke enig i at det er unormalt med flere henvendelser etter høring.

– Vi er helt vant til, og glade for, at vi får mange innspill. Lovforslaget er et resultat av en 12 år lang prosess, og Stortinget har to ganger de siste tre årene bedt om at arbeidet med tryggere bolighandel fremskyndes. Når regjeringen nå foreslår et nytt regelverk, mener jeg det er viktig at vi gjennomfører, sier hun.

Den endelige forslaget kan være noe justert når komiteen avgir det torsdag 9. mai.

– Vi kommer til å vedta en oppdatering av loven, men jobber med tilpasninger og vil komme med dem når saken avgis, sier Lønseth. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.