Schumann i Selvaag Bolig har utmerket seg som en ukuelig optimist når det gjelder boligmarkedet i Norge, og mener de siste månedenes utflating og fall i bruktboligprisene ikke er forvarselet om en boligboble som sprekker. 

– Det som skjer nå, er at noen av kundene ikke får lån og det andre er ren psykologi, sa Schumann ved fremleggelsen av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Konsekvensen er at Selvaag Bolig vil bygge færre boliger det neste halve året enn planlagt. 

– Antageligvis vil vi levere færre nye boliger i 2020 enn det vi skulle ønske, sa han.

Tror ikke på boligprisfall

Schumann tror imidlertid ikke på boligprisnedgang de kommende årene.

– Jeg tror på en boligprisvekst i Oslo neste år på fem til seks prosent, sier konsernsjefen, og legger til at han tror prispremien mellom nye og brukte boliger vil komme tilbake til om lag 15 prosent. I det sterkt opphetede boligmarkedet i Oslo har det i perioder vært like høye priser på brukte boliger som på nye. 

Investorene selger nye boliger

Investorene har fått mye av skylden for den sterke boligprisveksten i hovedstaden. Schumann er ikke så engstelig for at det er et stort omfang av investorer som har kjøpt leiligheter før bygging, som vil selge seg ut igjen når leilighetene står ferdig. 

Han tror at mellom ti og 15 prosent av nye boliger som kommer på markedet i Oslo vil bli lagt ut for salg.

– Jeg tror ikke noe på at det er så ekstremt mange boliger som er kjøpt på spekulasjon, sier han.

Færre 50-åringer får lån

Som DN har skrevet tidligere, har både boliganalyseselskapet Eiendomsverdi og Norges Eiendomsmeglerforbund kartlagt boligmarkedet i Oslo for å finne ut hvor stor andelen spekulanter er. Analysene viste at innstramningene i lån til kjøp av sekundærboliger i 2016 bidro til at færre i alderen over 50 år kjøpte små leiligheter. 

Analytiker Anders Lund i Eiendomsverdi sa at andelen over 50 år som kjøpte små leiligheter falt tilbake fra 19 prosent i 2016 til rundt 14 prosent inn i 2017. Samtidig falt snittalderen for dem som kjøpte små leiligheter tilbake til samme nivå som i 2011.

 – Hvis hensikten med boliglånsforskriften var å få færre investorer i markedet, så lykkes de med det. Det bekrefter det meglerne sier, nemlig at investorene er borte fra visningene, sa Lund i juni.(Vilkår)

– Frekt overfor norske damer
Harald Eia mener norske politikere unngår å snakke om den egentlige årsaken til at det ikke er flere kvinnelige ledere i Norge.
02:35
Publisert: