Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 1,1 prosent i mai, og boligprisene er nå 1,0 prosent høyere enn for ett år siden.

– Vi tror prisveksten for denne gang nærmer seg slutten, og at boligprisene frem til 2020 i beste fall vil være i dvalemodus. Vi mener det virker mer realistisk med nedgang fremover enn vekst, heter det i en ny rapport fra Prognosesenteret som makroøkonom Nejra Macic vil presentere på NBBLs boligpolitiske konferanse onsdag.

For selv om utsiktene for norsk økonomi fremover er bedret, trenger ikke dét å være godt nytt for boligprisene.

– Utviklingen i bruktboligprisene fremover utgjør en stor usikkerhet og vil påvirke salget av nye boliger og igangsettingen. Boligprisene begynte å øke igjen i januar 2018 nominelt og sesongjustert i februar – etter sammenhengende nedgang siden april 2017. Vi venter at denne positive utviklingen vil fortsette et par måneder til, men så snur det, påpekes det i rapporten.

Usikkerhetsfaktorene

Det mest realistiske scenarioet er trolig en svak til moderat prisnedgang, mener Prognosesenteret.

Men det finnes noen usikkerhetsfaktorer:

Hvis Oslo-kravet om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig fjernes og investorene gjør et nytt inntog i Oslos leilighetsmarked igjen etter sommeren, kan prisene utvikle seg annerledes.

– Men det virker svært lite sannsynlig at vi får etterspørselspress à la 2016 igjen, påpeker Prognosesenteret.

En undersøkelse som Opinion har utført for NBBL viser imidlertid at forventninger om økt rente ikke er nok til å dempe husholdningenes tro på norsk økonomi og stigende boligpriser.

NBBLs boligmarkedsbarometer økte fra 11,8 til 13,8 i mai.

Seks av ti tror på høyere boligpriser

Seks av ti forventer høyere boligpriser de neste 12 månedene. Andelen som tror på boligprisoppgang har dermed økt mer enn fem prosentpoeng den siste måneden. Det er særlig i Oslo og på Østlandet at de største optimistene befinner seg, her tror om lag syv av ti på stigende boligpriser.

Seks prosent av befolkningen tror at boligprisene blir litt lavere, mens bare 0,3 prosent tror på et betydelig prisfall.

Husholdningene innser likevel at perioden med historisk lave renter går mot slutten. Hele 72 prosent forventer nå høyere rente det neste året. Norges Bank forventes å øke styringsrenten i september i år.

NBBL har mer nøkterne forventninger. De påpeker at den stigende optimismen ikke er overraskende og må ses i sammenheng med tiltagende vekst i norsk økonomi, rekordlave renter og boligprisoppgangen de siste månedene. NBBL forventer likevel at optimismen dempes utover høsten av tre grunner:(Vilkår)

  • Boligbyggingen er rekordhøy, og det ferdigstilles mange boliger det nærmeste året.
  • Befolkningsveksten dempes.
  • Til tross for at befolkningen i stor grad forventer høyere rente, er det rimelig å anta at en faktisk renteøkning vil dempe optimismen.

-Det kommer et nytt navn på toppen av Swix
Investeringene i Swix Sport skifter navn. Ferd-eier Johan H. Andresen tror ikke en handelskrig vil svekke salget av norske varer utenlands.
02:37
Publisert: