På landsbasis falt de sesongkorrigerte boligprisene med 0,5 prosent i september, det var femte måned på rad med fall.

Fredag klokken 11 legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligrapporten for oktober.

– Oslo leder an i korreksjonen, men også andre byer opplever et kjøligere boligmarked. Vi tror prisene fortsatt vil korrigere ned med 0,4-0,5 prosent i måneden ut året før vi vil se en stabilisering neste år, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i meglerhusets morgenrapport onsdag.

Fra toppen i april til og med september falt de nominelle boligprisene i Norge 4,3 prosent. Pristoppen korrigert for sesongvariasjoner kom i mars, og til og med september var nedgangen på 2,4 prosent.

– Vi har fortsatt vanskelig for å tro at vi står foran et stort krakk i boligmarkedet, vi betegner det som nå skjer som en sunn korreksjon, skriver Olsen.

Ferske prognoser:

Oslo er bare halvveis i prisfallet – sjekk når sjeføkonomen venter at bunnen nås

Slik blir boligprisene i Akershus frem til 2020

Venter ikke hard landing

– Boligprisene nå har falt sammenhengene i et halvt års tid. I løpet av denne perioden har Oslo stått bak mye av fallet, men i løpet av de siste par månedene har det kommet svakheter til syne også i de øvrige regionale prisene, skriver makroøkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten fra Handelsbanken Capital Markets fredag.

Blant flere av eiendomsaktørene får boliglånsforskriften mye av skylden.

Bildet er mer sammensatt, mener Hov.

– Særlig for Oslo sin del, hvor situasjonen i fjor ble overdrevet. Den spesielt sterke prisoppgangen ville ha stoppet opp uansett, skriver Hov.

– Vi tror imidlertid ikke prisene i fjor var sterkt overvurdert, og har derfor ikke tatt i bruk boblebegrepet. Forlengelsen av dette argumentet er at vi ikke venter noen hard landing for boligmarkedet. Men vi må nok regne med at prisene faller videre de nærmeste månedene, ettersom lageret av usolgte boliger har fortsatt å hope seg opp, skriver Hov.

Han antar at den at prisene skal noe videre ned på sesongjustert basis.

Norges Bank har lagt til grunn nullvekst for de sesongjusterte prisene i oktober.

– Merk imidlertid at prisveksten hittil har vært noe svakere enn anslått av Norges Bank. I september falt prisene sesongjustert med 0,4 prosent, mens Norges Bank ventet et fall på 0,2 prosent, skriver Hov.

Prisutvikling for oktober tidligere år, alle boliger i Norge:

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Sesongkorrigering foretatt i forbindelse med Eiendom Norges septemberrapport.

Les boligprisprognoser frem til 2020:

Bergen

Kristiansand

Stavanger

Trondheim

Tromsø

- Lavere frem mot sommeren 2018

DNB Markets venter at boligrapporten som legges frem klokken 11 fredag vil vise en videre nedgang i boligprisene på 0,5 prosent fra september til oktober.

- Boligrapporten fra september viste at antall usolgte boliger steg markert i august og september, og indikerer at prisnedgangen vil fortsette noen kvartaler til. Vi anslår at boligprisene vil korrigere lavere frem mot sommeren 2018, men venter at falltakten avtar og etter hvert flater ut, skriver meglerhuset i morgenrapporten. (Vilkår)