– Dagens boligpristall for august vil nok bekrefte at boligprisnedturen fortsatte i august, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i sin morgenrapport tirsdag. 

Klokken 11 legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for august. Etter flere måneder med fall i boligprisene landet over, og spesielt i Oslo, er det knyttet stor spenning til dagens tall. 

Nordea Markets venter at en svak utvikling i boligmarkedet i Oslo vil trekke ned resten av landet i august. 

– Oslo-markedet er ikke ferdig med priskorreksjonen enda, og skal trolig falle fem til ti prosent fra dagens nivå, skriver Bernhardsen, og legger til: 

– I gjennomsnitt venter vi at prisene vil falle 0,4 prosent i måneden ut året for landet som helhet, før de tar seg opp igjen neste år.

Vanligvis opp i august 

Analytikeren trekker imidlertid frem at august-rapporten kan vise en oppgang i boligprisene forrige måned.

– Årsaken er at boligprisene pleier å utvikle seg sterkt i august. Å se på de ujusterte tallene gir derfor et dårlig bilde av den underliggende trenden. Derfor ser vi på de sesongjusterte tallene som etter alt å dømme vil være negative, skriver Bernhardsen.

Boligprisene stiger vanligvis i august. I august i fjor økte prisene med 2,8 prosent nominelt og 1,1 prosent sesongjustert for landet som helhet. I 2015 var prisene i Norge opp 2,5 prosent nominelt, mens de sesongjustert økte med 1,0 prosent. 

Det er kun i 2007 og 2008 at prisene har falt i august. Da falt prisene med henholdsvis 0,2 og 0,3 prosent sesongjustert. Nominelt økte prisene med 1,4 og 1,2 prosent. 

I Oslo har boligprisene økt i august siden målingene startet i 2003. Det vil si at om dagens rapport viser et prisfall i Oslo, vil det være første gang noensinne. 

– Må regne med ytterligere fall 

Seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets viser også til at boligprisene pleier å stige i august. Ifølge ham har prisene i landet som helhet økt med 1,8 prosent i gjennomsnitt de siste årene. 

– Om prisene vil stige også for Oslo denne gangen er usikkert. Men den underliggende utviklingen synes i hvert fall svak nok til at vi må regne med et ytterligere sesongjustert fall i boligprisene i Oslo i august, skriver Grangård i dagens morgenrapport fra Handelsbanken. 

Eiendom Norges prisstatistikk for Oslo er ikke sesongjusterte. 

Grangård mener omslaget i boligmarkedet i hovedstaden må ses i lys av innstramningene i boliglånsforskriften, som begrenser kjøpere av primær- og sekundærboliger. 

Svakere enn Norges Banks anslag 

Handelsbanken-økonomen peker på at Norges Bank har anslått at boligprisene vil ha en årlig vekst på 8,8 prosent i andre kvartal og 5,0 prosent i tredje kvartal i år. 

– Bak Norges Banks antagelse ligger en forventning om utflating i boligprisene på nivå, skriver Grangård.

Han viser til at boligprisene hittil i år likevel er svakere enn hva Norges Bank har lagt til grunn. 

– Vi vet allerede at boligprisene falt både i juni og juli, så boligprisutviklingen er allerede noe på den svake siden av Norges Banks forventning, understreker han. 

Den landsomfattende boligprisstatistikken til Eiendom Norge legges frem klokken 11.00. Følg med på DN.no. (Vilkår)

Med denne under huden kan du åpne dører og boarde på fly
IFA-messen i Berlin huser alle de store elektronikkprodusentene. Men små oppstartsbedrifter får også vise seg fram i en egen utstilling kalt IFA Next.
01:01
Publisert: