– Oslo blir byen med sterkest boligprisvekst, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

Hvert halvår lager Samfunnsøkonomisk analyse en rapport med prognoser for norsk økonomi og norske boligpriser. Etter noen trege år vil boligprisene flere steder i landet for alvor skyte fart igjen fra 2025, ifølge rapporten med prognoser for perioden fra 2023 til og med 2026.

I disse årene venter Benedictow at boligprisene i Oslo samlet stiger med 9,2 prosent nominelt.