Mandag klokken 11 legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for november.Følg tallene på DN.no!

De nominelle boligprisene steg 0,6 prosent i oktober,korrigert for sesongvariasjoner var veksten på hele 1,4 prosent.Årsveksten kom opp i 12,0 prosent,det vil si prisene sammenlignet med prisene samme måned året før.

– Vi anslår at prisene steg ytterligere 0,9 prosent i november.Den sterke oppgangen vil antagelig bli noe dempet når nye tiltak for å dempe gjeldsveksten vil bli implementert fra årsskiftet.Og den sterke boligprisveksten er et argument for at Norges Bank ikke vil senke renten ytterligere,skriver Knut A. Magnussen i DNB Markets' morgenrapport mandag.

– Det er særlig i Oslo det går hett for seg

Etter prisomslaget i mars har Norges Bank blitt løpende etter den akselererende boligprisveksten.Sentralbankens prognoser ble betydelig oppjustert i både juni og september.Men igjen har prisveksten skutt over estimatene.

Norges Bank har sett for seg en gjennomsnittlig årsvekst på 10,5 prosent i fjerde kvartal.

– Det er særlig i Oslo det går hett for seg,men mer generelt har vi sett et markert prisomslag på Øst- og Innlandet;de regionene som nå opplever den sterkeste økonomiske situasjonen,skriver Handelbanken Capital Markets i mandagens morgenrapport.

Meglerhuset lager ikke prognoser for boligprisveksten,men tar likevel for gitt at Norges Bank igjen må justere opp sine prisprognoser.

– Husholdningenes gjeldsvekst har også vært sterkere enn ventet.Og gitt at boligprisene stiger mer enn hva Norges Bank har sett for seg,er det grunn til å tro at sentralbanken også vil skru opp prognosene for gjeldsveksten fremover,skriver Handelsbanken i rapporten.

– Størst sannsynlighet for uendret rente

Nordea Markets påpeker at boligprisene så langt i 2016 hatt en gjennomsnittlig sesongjustert månedsvekst på om lag 1 prosent.

– Om denne trenden fortsetter ut året betyr det en årlig rate i fjerde kvartal på 12 prosent,mot Norges Banks anslag på 10,5 prosent.Enda et sterkt boligpristall i november trekker klart i retning av fortsatt størst sannsynlighet for uendret rente,skriver Nordea Markets i mandagens morgenrapport.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.