Etter en forsiktig boligprisoppgang neste år, bremser det helt opp, for norske bruktboligpriser skal falle tre prosent i 2021, anslår DNB Markets i prognoserapporten Økonomiske utsikter, lagt frem onsdag.

Etter svært høy boligprisvekst i 2016, falt boligprisene i fjor. Boligprisfallet ble trolig utløst av en innstramning i boliglånsforskriften, men må ses i sammenheng med den sterke prisoppgangen i forkant, skriver DNB Markets i rapporten.

Slik ser DNB Markets for seg boligprisutviklingen:

2018: +1,0%

2019: +2,0 %

2020: 0,0 %

2021: -3,0 %

* Årsgjennomsnitt målt mot foregående år.

Prisfallet hentet inn

Prisfallet i fjor ble moderat, med en sesongjustert nedgang på knappe tre prosent fra topp til bunn. I juli i år var hele prisfallet hentet inn og nivået var igjen høyere enn toppen fra mars 2017.

– Oppgangen i boligprisene så langt i år henger i stor grad sammen med at Oslo-prisene har hentet seg inn etter et markant fall i fjor. Lav ledighet, stigende inntektsvekst og fortsatt lave renter taler også for en viss vekst i boligprisene, skriver DNB Markets i prognoserapporten.

Stemningsskift i markedet gjør ofte at svingningene i boligprisene blir større enn de fundamentale forholdene skulle tilsi.

– Årets prisoppgang er etter vår mening intet unntak, ifølge analytikerne.

Bruktboligprisene i Norge var i juli 2018 uendret. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,4 prosent, viste Eiendom Norges landsomfattende prisstatistikk for bruktboliger, lagt frem tidligere denne måneden.

Oslo hadde sterkest utvikling i bruktboligprisene i juli med en nominell oppgang på 1,9 prosent. Størst nedgang hadde Trondheim med minus 1,7 prosent.

Renter og arbeidsledighet presser prisene ned

Noe høyere ferdigstillelse av nye boliger i slutten av inneværende og begynnelsen av neste år, sammen med lav befolkningsvekst, taler for at boligprisene skal noe ned fremover, mener meglerhuset.

Også gradvise rentehevinger fra Norges Bank fra september i år er ventet å dempe boligprisveksten fremover.

– Det samme gjelder forlengelsen av boliglånsforskriften frem til utgangen av desember 2019, skriver DNB Markets, som likevel tror på positiv boligprisvekst gjennom neste år og deler av 2020 som følge av fortsatt bedring i arbeidsmarkedet og solid inntektsvekst.

– Litt ut i 2020 tror vi imidlertid effekten fra høyere renter vil være sterk nok til at boligprisene igjen begynner å falle. Nedgangen forsterkes av stigende arbeidsledighet i 2021, men påfølgende rentekutt virker i motsatt retning, skriver DNB Markets i prognoserapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Denne måneden ødelegger for aksjonærene
Er det én måned du skal unngå aksjemarkedet så er det denne.
01:23
Publisert: