I mai ble det både lagt ut for salg og omsatt mange bruktboliger her til lands. Det store utbudet til tross endte det med en forsiktig prisstigning både på landsbasis og i Oslo.

I motsetning til flere andre analytikere tror ikke makroøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets på noe prisfall i Oslo som følge av at det nå kommer mange nybygde boliger ut i markedet.

– Dette ser fortsatt stabilt og fint ut. Vi legger fortsatt til grunn moderat sesongjustert oppgang i boligprisene i tiden fremover. Det er ikke automatikk i at økt tilbud og økte renter gir lavere boligpriser, sier Hov.

Positiv pristrend

Han viser til at andre analytikere i fjor høst spådde at boligprisene i Oslo skulle trende nedover grunnet en flom av nyboliger.

– Men det har jo ikke skjedd. De har heller ikke trendet nedover på denne siden av året. Pristrenden for Oslo har vært moderat positiv helt siden juli i fjor, sier Hov.

Ifølge økonomen har det vært en gjennomsnittlige sesongjustert månedsvekst på 0,1 prosent i Oslo og landet som helhet siden juli i fjor.

Hov peker på at mange ferdigstilte nye boliger kan føre til at flere bruktboliger legges ut i markedet fordi de som kjøper ny bolig skal selge sin gamle.

– Men mesteparten av utbudet av boliger er knyttet til omsetning av allerede eksisterende boliger, sier Hov, som sier det er typisk at utbudet øker i gode økonomiske tider.

– Det betyr igjen at deler av det økte utbudet vi ser, ikke nødvendigvis er drevet av flere ferdigstilte boliger fra i fjor høst, som igjen fører til at flere eksisterende boliger må selges, sier Hov.

– Tror ikke på noe skift

Han mener dette heller er drevet av de samme faktorene som også driver opp etterspørselen generelt: – Etterspørselen stimuleres nemlig av god vekst i sysselsetting og lønninger.

Med oppgang for både tilbud og etterspørsel, trenger heller ikke prisene endres nevneverdig for at markedet skal ende i balanse, mener han.

– Vi tror ikke på noe skift i denne trenden med mindre vi får et isolert skift i etterspørselen. Det er alltid etterspørselen som er den primære driveren for boligprisene på kort sikt, sier Hov.

Derfor opprettholder han et moderat positivt syn på boligprisutsiktene, hvor prisene stiger nominelt litt i underkant av lønnsveksten.

– Budrundene tar ikke av

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror på en fortsatt moderat prisvekst så lenge boligtilbudet er litt høyere enn etterspørselen.

– Balansen i markedet gir en situasjon der både selgere og kjøpere kan være relativt fornøyd. Budrundene tar ikke av slik de gjorde i 2016 som var preget av kamp om for få boliger, sier Geving.

Han mener gjeldsbelastningen i husholdningene fortsatt er bekymringsfull.

– Men utsiktene til fortsatt lave renter og effektene av en stram kredittpolitikk, bidrar til et at vi fortsatt har et svært solid boligmarked i Norge, sier Geving.

Administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom mener det begynner å bli oppsiktsvekkende at vi ser nok en måned med stabile boligpriser.

– For vanligvis ser vi større svingninger i boligmarkedet med både prishopp og korreksjoner. Denne trenden har nå holdt seg over lang tid, og jeg kan nesten ikke huske at boligmarkedet har vært så velfungerende over tid, sier Buraas.

Han venter ikke at det skal skje noen store endringer i boligmarkedet fremover.

– Vi opplever både normal tilflyt av nye salgsobjekter og bra trykk på visningene. Derfor tror vi at den moderate prisutviklingen i boligmarkedet så langt i år vedvarer i løpet av sommeren, sier Buraas.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.