Boligprisene i Norge falt nominelt i desember 2017, både på landsbasis og i hovedstaden.

– 1,1 prosent fall for Norge i desember og 1 prosent ned i Oslo er bedre enn ventet!

Det mener makroøkonom og boliganalytiker Mari O. Mamre i Ny Analyse.

Hun påpeker at aktiviteten i markedet var høy, med mange salg i desember.

– Med omtrent like mange omsetninger i 2017 som 2016 tar vi med en god etterspørselsside inn i det nye året, sier Mamre.

– At Oslo ikke har måttet mer ned i pris med såpass mange salg, tar vi som et godt tegn. Nå er riktignok tilbudssiden fortsatt stor, og det er ventet å gi boligkjøperne et rikt utvalg objekter å velge mellom en stund til, sier Mamre.

Hun påpeker at prisutviklingen i desember omtrent var på nivå med 2013 for både Oslo og landet, da boligmarkedet var inne i en nedkjøling.

- Vi er mer bekymret for Bergen, Trondheim og Tromsø enn Oslo og Østlandet fremover. Desembertallene bekrefter vårt inntrykk av en svak utvikling i disse byene, med -2,2 prosent i Bergen, -1,5 prosent i Tromsø og -1,4 prosent i Trendheim i desember.

– Lite dramatikk

– Når vi sesongjusterer prisendringen for Oslo i desember, ender vi på minus 0,3 prosent, som er tilnærmet flatt, og jeg syns det er lite dramatikk knyttet til desemberutviklingen, sier samfunnsøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Med prisnedgangen i desember, får vi et negativt overheng i 2018 på minus 3,8 prosent for landet, og minus 6,3 prosent for Oslo.

– Det blir vanskelig å få til en positiv årsvekst i 2018 på landsbasis uten at boliglånsforskriften fjernes helt, og for Oslos del ser det omtrent umulig ut. Med en oppmykning av forskriften, tror vi på et flatt 2018, sier Macic.

Nejra Macic i Prognosesenteret.
Nejra Macic i Prognosesenteret. (Foto: Aleksander Nordahl)

Økt ferdigstillelse av nye boliger blir den mest prisdempende faktoren i 2018, men lavere arbeidsledighet og sterkere kjøpekraft vil trekke i motsatt retning, påpeker Macic.

– Det er helt naturlig at markedet er i en avkjølingsfase. Omsetningene holder seg oppe, og totalt endte 2017 til og med litt høyere enn 2016. Dette vitner om et velfungerende marked, der både kjøperne og selgerne har tatt innover seg realiteten, sier Macic.

– Boligmarkedet er i ferd med å finne komfortsonen

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener boligprisfallet i desember er helt som forventet.

Han påpeker at omsetningsvolumene i desember var gjennomgående høye.

– Det reflekterer at prisene nå er korrigert betydelig ned i markeder som hadde en uforholdsmessig sterk vekst frem til april 2017, sier Geving.

Samtidig merker han seg at markeder som Fredrikstad fortsatt opplever vekst.

– Vår vurdering er at boligmarkedet er i ferd med å finne komfortsonen. Prisnivået er de fleste steder behageligere, og kjøperne har kommet ned fra gjerdet. Selgerne lever godt med at prisnivået er korrigert noe ned fra kunstig høye nivåer, og kjøperne forventer trolig ikke at boligmarkedet skal bli vesentlig rimeligere i tiden fremover, sier Geving.

Han peker på at økonomiske drivere som sysselsetting, inntekt og rente bidrar til god kjøpekraft.

– Derfor er det grunn til å tro at konkurransen i bruktmarkedet vil bli noe skjerpet i 2018 når flere kjøpere kommer på banen, sier Geving.(Vilkår)

Meretes utvalgte vin: Chiantis desidert beste produsent
Merete Bøs personlige favoritt fra Chianti, Castellin Villa, som er laget av en 78 år gammel kvinne, som er appellasjonens desidert beste vinbonde.
00:49
Publisert: