Norske boligpriser steg 1,9 prosent fra juli til august, viser den ferske boligprisstatistikken lagt frem av Eiendom Norge fredag. Eiendomsmeglere og økonomer DN har snakket med i forkant av publiseringen for boligprisstatistikken, ventet et lite prisløft i august.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i august enn det som er normalt for måneden. Prisveksten var markant svakere i Oslo og tilgrensende kommuner enn i landet ellers. I byer som Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Hamar, Tønsberg, Skien og Porsgrunn var det svært sterk vekst i boligprisene på godt over tre prosent i august, sier Lauridsen.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene 1,0 prosent i august. Boligprisene justeres for sesongeffekter for å kunne skille mellom sesongfaktorer og faktiske trender.

Sammenlignet med for ett år siden er boligprisene 9,4 prosent høyere.

Venter renteeffekt

Lauridsen viser til at til tross for oppgangen i august, så er den sterke veksten i boligprisene i kjølvannet av koronapandemien og nullrentebeslutningen i mai 2020, nå avtagende.

– Vi venter prisutviklingen vil fortsette å avta utover høsten i takt med at Norges Bank trolig setter opp styringsrenten i september, sier han.

Administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
Administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

På samme tid fortsetter trenden siden mars med svakere prisutvikling i Oslo sammenlignet med omkringliggende byer, selv om boligprisene i kroner og øre på det sentrale Østlandet er svært høye.

– Hvis arbeidslivet nå blir varig endret med mer fleksibelt arbeidssted for mange, så vil det trolig få betydning for boligetterspørselen på lengre sikt, sier Lauridsen.

Boligprisene har økt kraftig gjennom pandemien, etter at styringsrenten ble kuttet til rekordlave null prosent i mai i fjor. De seneste månedene har boligprisveksten imidlertid dempet seg. I juli falt boligprisene 1,1 prosent.

Tror utviklingen snur

Boligforsker Mari O. Mamre ved NMBU understreker at boligprisene har utviklet seg sterkt i august, etter flere måneder med svekket trend.

– Det er en svært viktig signaleffekt for bekymrede kjøpere og selgere at Oslo er på pluss med moderate 0,7 prosent etter fem måneder med fall, selv om Oslo-markedet fremdeles utvikler seg svakere enn resten av landet. Også i Trondheim er utviklingen sterk, og Stavanger og Kristiansand ser begge en prisvekst, sier hun.

Mamre tror imidlertid det blir med august, og at boligprisutviklingen vil snu allerede neste måned.

– Hovedscenario fremover er at boligprisveksten svekker seg frem til april 2022, både i Oslo og for landet som helhet, sier hun og legger til:

– Men det kan gå litt i rykk og napp. Vi kan nok se ulike lokale marked som drar i ulik takt fremover. Utsikter til økte renter, boliglånsregler og svak befolkningsvekst bidrar negativt. Lavere arbeidsledighet, inntektsvekst, og en dreiningen av forbruk mot bolig bidrar positivt.

– Kjøpers marked

Administrerende direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund viser til at gjenåpningen av universiteter og høyskoler har løftet etterspørselen i storbyene i august.

– Med rentehevinger i høst forventer vi en mer dempet etterspørsel, samtidig som fallende arbeidsledighet og økt arbeidsinnvandring vil bidra til å opprettholde et sunt aktivitetsnivå i boligmarkedet, sier han.

Administrerende direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.
Administrerende direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Geving venter en svak prisutvikling i boligprisene gjennom høsten.

– Det ligger til rette for kjøpers marked med moderat til svak prisutvikling utover høsten, sier han.

Høy omsetning

I august ble det solgt 9.465 boliger i Norge, som er fem prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020. Så langt i år er det solgt 70.553 boliger i Norge, som er 6,6 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– Det er solgt noe færre boliger i august i år enn i fjor. Så langt i år er det imidlertid aldri før hverken lagt ut eller solgt så mange bruktboliger, sier Lauridsen.

I august ble det lagt ut 11.711 boliger til salgs i Norge, 0,4 prosent flere enn i samme måned i 2020. Så langt i år er det lagt ut 74.488 boliger for salg i Norge, noe som er 5,3 prosent flere enn i samme periode i 2020.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i august 2021, ned fra 45 dager i juli. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 16 dager og lengst salgstid hadde Stavanger m/omegn med 47 dager.

– I snitt har det så langt i 2021 gått litt raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Den raske salgstiden vitner om et effektivt og velfungerende boligmarked, sier Lauridsen.

Stor lånepågang hos Nordea

Bankene merker nå stor pågang av kunder som vil ha lån.

– Det er et voldsomt trykk på etterspørselssiden når vi ser på antall kunder som spør om finansieringsbevis. Vi har nå ekstra bemanning for å ta unna henvendelser, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge.

Ifølge Marjamaa er det er stor aktivitet over hele spekteret fra små leiligheter til større boliger.

– Andelen av kjøp som går til fritidsboliger i forhold til totalen er økende, det har vært stort trykk i dette markedet gjennom pandemien, og det fortsetter.

Likevel tror banken på en mer forsiktig eller flat utvikling i boligprisene fremover.

– Det er mange som vil kjøpe, men utsikter til høyere rente balanserer dette. Den sterke prisveksten er et tilbakelagt stadiet.

Eiendom Norge presenterer boligprisstatistikk for august 2021
null
17:35
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.