Statistisk sentralbyrå venter fortsatt en slapp utvikling i norske boligpriser.

Det viser rapporten «Konjunkturtendensene», som SSB la frem torsdag.

Vi legger til grunn, som i forrige konjunkturrapport, en fortsatt forsiktig oppgang i boligprisene nominelt sett gjennom prognoseperioden. Dette som følge av en god balanse mellom etterspørsel og tilbud i boligmarkedet, skriver SSB i rapporten.

Alt i alt gir beregningene en gjennomsnittlig årlig boligprisvekst på vel 1,5 prosent i perioden fra 2019 til 2022.

Fallende realboligpriser

– Ettersom inflasjonen ser ut til å bli liggende nær inflasjonsmålet på 2 prosent vil realboligprisene være svakt fallende gjennom prognoseperioden, skriver SSB.

Realboligpriser er boligprisene justert for den generelle prisstigningen, også kalt inflasjon.

SSBs boligprisprognoser, september 2019:

SSBs boligprisprognoser, mars 2019:

Befolkningsveksten, som er en faktor som driver veksten i etterspørselen etter boliger, vil øke mindre fremover enn i årene før omslaget i boligmarkedet i 2017, venter analytikerne.

– Ettersom boliginvesteringene falt med hele 6 prosent som årsgjennomsnitt i 2018 vil tilbudet av boliger, det vil si boligkapitalen, også øke mindre fremover enn i de foregående årene, skriver SSB.

Les mer fra rapporten: Rentetoppen trolig nådd

Høyere realrente

Selv om SSB tror venter at utlånsrentene vil øke lite i prognoseperioden samtidig som disponibel realinntekt vil øke, vil lav inflasjon fremover gi folk høyere realrente, ifølge rapporten.

De siste årene har boliglånsrentene vært så lave at de nær har ligget på nivå med den generelle prisstigningen. Det har betyr at realrenten har vært nær null – altså at det i praksis har vært nesten gratis å låne penger. Når renten ligger høyere enn prisstigningen, stiger realrenten.

– De økte realrentene vil, sammen med innstramninger i lånepraksis hos bankene som følge av det nye gjeldsregisteret, føre til at husholdningenes gjeldsvekst går ned fra rundt 6 prosent i 2018 til rundt 5 prosent mot slutten av prognoseperioden, skriver SSB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.