– Boligprisene fortsatte å stige i april. Det er nå tegn til at boligprisveksten flater ut, selv om den underliggende prisveksten fremdeles er sterk på Østlandet, i Agder og Rogaland, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Boligprisene steg 0,3 prosent nominelt i april 2022. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret sist måned

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for april, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året.

Så langt i år er det lagt ut et betydelig antall færre boliger for salg i Norge, både sammenlignet med rekordåret 2021 og årene før pandemien, ifølge Eiendom Norge.

– Mye av prisveksten i 2022 kan forklares med den svake tilbudssiden utløst av den nye avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar, sier Lauridsen.

Flaskehalsene med å innhente tilstandsrapporter er nå mindre enn på starten av året, ifølge Lauridsen.

– Solgt og lagt ut betydelig færre boliger

I april ble det solgt 7707 boliger i Norge, noe som er 18,8 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 28.383 boliger i Norge. Det er 15,2 prosent færre enn samme periode i fjor.

I april ble det lagt ut 8.399 boliger for salg i Norge, noe som er 23,8 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 30.960 boliger for salg. Det er 11,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Påsken falt i år i begynnelsen av april og dette påvirket både salg og antall nye boliger på markedet. Så langt i år er det solgt og lagt ut betydelig færre boliger enn ikke bare i 2021, men også før pandemien. Nedgangen i volum er gjeldende i nesten alle områder i Norge, men er særlig stor på Østlandet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i mars, ned fra 30 dager i mars. Kortest salgstid hadde Bergen og Bodø/Fauske med 15 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 39 dager.

– Salgstiden har gått betydelig ned i mange områder i Norge, og spesielt i Bergen, Bodø og Oslo går det nå svært raskt å selge en bolig, sier Lauridsen.

Svakest årsprisvekst i Oslo

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Follo med en oppgang på 0,8 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 0,7 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 11,6 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 10,8 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12 måneders veksten med en oppgang på 4,6 prosent. Den svake 12 måneders veksten i Oslo sammenlignet med andre områder skyldes at Oslo i 2021 hadde en svak utvikling i boligprisene, ifølge Eiendom Norge.

I april falt boligprisene i Oslo 0,1 prosent nominelt. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene 0,5 prosent i hovedstaden sist måned.

– Det er stor usikkerhet rundt utviklingen i den globale i økonomien og i pengepolitikken, og særlig pengepolitikken er viktig for boligprisene. Rentebanen Norges Bank publiserte i mars indikerer en rente på 2,5 prosent innen utgangen av 2023, noe som vil dempe boligprisutviklingen fremover. Det store spørsmålet er om ikke rentebanen må økes ytterligere for å møte den stigende inflasjonen både i Norge og internasjonalt. I det tilfelle vil vi trolig se en enda mer moderat utvikling i boligprisene fremover, sier Lauridsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.