Interesseorganisasjonen NHO har publisert ferske økonomiske prognoser for Norge, der de forsøker å beregne hvordan koronakrisen vil påvirke norske boligpriser de nærmeste årene.

Det har hittil ikke vært enighet om hvorvidt prisene vil falle tydelig eller ikke, blant annet fordi Norges Bank har senket styringsrenten, noe som normalt vil være prisdrivende.

Den som har håpet på fortsatt høye priser kan risikere å bli skuffet. For ifølge NHOs modeller vil boligprisene falle med åtte prosent i år, og fire prosent neste år.

Noen rask innhenting ligger heller ikke i kortene: Ifølge NHOs prognoser vil prisene stige bare seks prosent i 2022.

Lavere inntekt avgjør

Vi har allerede en pekepinn. Boligprisene falt 1,4 prosent i mars, noe NHO setter i sammenheng med de strenge tiltakene som ble innført den 12. den måneden, samt den kraftige økningen i ledighet som fulgte.

NHO tror flere vil vente med å selge boligen sin i denne situasjonen, og at smitteverntiltakene kan forsinke boligbyggingen. Dette vil resultere i færre boliger på markedet, noe som isolert sett vil dempe fallet i prisene. Det er i likevel lavere inntekt i befolkningen som vil ha sterkest effekt, lyder analysen:

– Historisk har det vært samvariasjon mellom arbeidsledighet og boligpris. Den registrerte arbeidsledigheten vil anslagsvis bli rundt 9 prosent i gjennomsnitt for i år og avta til vel 4,5 prosent neste år. Svak inntektsvekst og økonomisk usikkerhet som følge av høy arbeidsledighet vil trolig føre til at boligprisnedgangen fortsetter også i 2021, skriver NHOs økonomer.

New York innbyggere flykter – bonanza for utleiere i forstedene
Frykt for koronavirus og folkeansamlinger fører til utleiebonanza i New Yorks forsteder.
00:56
Publisert:

– Den sterkeste nedgangen vil derfor komme til neste år

Nordmenns boliginvesteringer var allerede lave, med 0,5 prosent vekst i 2019, men disse vil falle enda lavere: Med om lag 3,5 prosent i år, ifølge NHO.

70 prosent av boliginvestering kommer i form av nye boliger. Nye boligprosjekter kan bli forsinket av myndighetenes smitteverntiltak, men kan ikke uten videre stoppes eller avvikles. De resterende 30 prosent av boliginvestering kommer i form av rehabilitering. Her mener NHO at aktiviteten vil øke, til tross for at folk har mindre penger. Dette på grunn av mer hjemmesitting, og en vridning av forbruket bort fra andre ting.

På lengre sikt vil imidlertid nedgangen i boligprisene slå inn også her:

– Det er rimelig å anta en viss treghet i utslaget, og den sterkeste nedgangen vil derfor komme til neste år. For 2021 anslås en nedgang i boliginvesteringene på vel åtte prosent, står det i analysen.

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, har regnet på fremtiden, og tallene ser ikke bra ut.
Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, har regnet på fremtiden, og tallene ser ikke bra ut. (Foto: Fartein Rudjord)

– Det utallfestbare

Det er NHOs sjeføkonom Øystein Dørum som har ledet arbeidet med prognosene. Han understreker at det er stor usikkerhet knyttet til tallene.

– Dette er et forsøk på å tallfeste det utallfestbare. Det er usedvanlig mange risikofaktorer som vi har unormalt dårlig herredømme over, sa Dørum da DN intervjuet ham om prognosene onsdag.

Da var temaet ventet fall i bnp, noe NHO anslår til å være historiske -8,7 prosent for 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.