Norge har den største andelen unge boligeiere i Europa.

Det viser rapporten «Unge på boligmarkedet» lagt frem av Statistisk sentralbyrå mandag.

18 prosent av personer i starten av 20-årene bor i en eid bolig i Norge. Dette er mer enn 10 prosentpoeng over gjennomsnittet for alle land i Europa.

53 prosent i slutten av 20-årene og 70 prosent i starten av 30-årene bor i eid bolig. Snittet for hele Europa er henholdsvis 25 og 46 prosent, ifølge rapporten.

Det er også en del forskjeller mellom de nordiske landene i hvor store andeler som eier bolig. I Danmark er for eksempel andelen unge som eier, klart mindre enn i Norge, og det er tilsvarende en større andel unge som leier.

Færre unge eier

I nærmest alle europeiske land var det en nedgang i eierandelen for unge mellom 2007 og 2016.

Ifølge SSB har eierandelen hos unge også i Norge falt noe i løpet av 2000-tallet.

– I 2004 eide 38 prosent av personer mellom 16 og 34 år i Norge boligen sin. Dette økte noe de neste årene, men har siden hatt en svak nedgang. I 2017 var 35 prosent av unge eiere, skriver SSB i rapporten.

SSB påpeker samtidig at eierandelene falt litt i alle aldersgruppene etter toppen i 2007.

I 2007 eide 72 prosent av personer i starten av 30-årene bolig. Andelen er nå 67 prosent, ifølge rapporten.

Andelen som eier, har falt fra 54 prosent i 2008 til 48 prosent i 2017 for personer i slutten av 20-årene. Det har også vært et visst fall for dem i starten av 20-årene, men fra et lavere utgangspunkt, ifølge rapporten.

– 13 prosent mellom 20 og 24 år eier bolig i de mest oppdaterte tallene. Svært få som er yngre enn dette, eier derimot bolig uten å bo med foreldrene, skriver SSB.

Strengere lånekrav

Perioden med fallende eierandeler kommer etter finanskrisen og innstramningene i reglene for boliglån som kom som følge av den.

– Disse er blitt strammet inn i flere omganger og har ført til økte krav om egenkapital og strengere vurdering av låntagernes betjeningsevne. Det har også vært en periode der boligprisene har vokst raskt, selv om de falt litt like etter finanskrisen, skriver SSB i rapporten.

Tallene i rapporten er laget med såkalt glidende gjennomsnitt. Tallet for 2017 er derfor et gjennomsnitt av verdiene i 2016, 2017 og 2018. I rapporten er eiere definert som personer som bor i en husholdning der et husholdningsmedlem eier boligen, og som ikke bor med foreldrene.

Fallet i eierskap har vært størst for dem som har en mer usikker økonomi, ifølge rapporten.

– Rundt 60 prosent av unge heltidsarbeidende har eid bolig i hele perioden. Når det gjelder unge som jobber deltid, har derimot andelen falt fra 58 prosent i 2006 til 38 prosent i 2017. Det har vært en liten endring i størrelsen på denne gruppen i løpet av perioden, og andelen deltidsansatte har falt fra å utgjøre omtrent 11 til 9 prosent av unge, skriver SSB.

Størst nedgang i de store byene

I 2004 eide 14 prosent av studentene egen bolig, mens 13 prosent var boligeiere i 2017.

– Studentene har økt fra å utgjøre 18 prosent av de unge til å utgjøre 20 prosent. Det at flere unge er studenter, kan ha bidratt til de fallende eierandelene for unge totalt, ettersom svært få studenter eier bolig, skriver SSB.

På starten av 2000-tallet var det små forskjeller i andelen som eide i Oslo og resten av landet, men de siste årene har eierandelene falt raskere i Oslo enn ellers.

I 2007 eide 53 prosent av unge i Oslo boligen sin. Andelen hadde falt med 11 prosentpoeng – til 43 prosent – i 2017, ifølge rapporten, som også påpeker at det vært et betydelig fall i de andre store byene.

– En viktig grunn til dette er den store, og økende, andelen studenter i disse byene, skriver SSB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.