Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser at utleieboligprisene stiger igjen etter en svakere utvikling, spesielt i Oslo i kjølvannet av koronapandemien.

– Mens leieprisene steg i Oslo med 1,9 prosent, fikk Bergen og Stavanger og Sandnes en sterk oppgang på 3,1 og 2,7 prosent i andre kvartal. I Trondheim var utviklingen i leieprisene svak med en oppgang på 0,3 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

Han sier markedet for boligutleie er tilbake etter at koronapandemien endret takten i utleiemarkedet gjennom 2020, da mange leietagere, typisk studenter og arbeidsinnvandrere reiste hjem.

– Mange av smitteverntiltakene mot covid-19 ble opphevet mot slutten av andre kvartal i 2021, og så lenge det ikke kommer nye strenge tiltak tror vi etterspørselen etter leiebolig vil øke fremover, sier Lauridsen.

Stavanger og Sandnes sterkest siste år

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på 6,9 prosent. Deretter fulgte Bergen og Trondheim med en oppgang på 3,6 og 3,2 prosent. Svakest utvikling det siste året hadde Oslo med oppgang 0,8.

– Alle de store byene har nå en positiv utvikling i leieprisene og det er spesielt Stavanger og Sandnes som skiller seg ut. Det er nå større optimisme både i boligmarkedet og utleiemarkedet i denne regionen enn på mange år. I Oslo derimot er utviklingen i leieprisene moderat etter fallende leiepriser i andre halvår 2020 og første kvartal 2021, sier Lauridsen i meldingen.

Mindre tilbud i Oslo, større i Trondheim

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal i 2021 er 3581. Av disse er 2001 i Oslo, 573 i Bergen, 597 i Trondheim og 410 i Stavanger/Sandnes.

– Det var markant færre boliger til leie i Oslo, Bergen og Stavanger og Sandnes ved inngangen til sommeren 2021. I Trondheim derimot var det betydelig flere boliger til leie. Utviklingen på tilbudssiden korresponderer altså godt med utviklingen i leieprisene i de ulike byene, sier Lauridsen.

Arkivfoto, boliger på Frysja i Oslo.
Arkivfoto, boliger på Frysja i Oslo. (Foto: Fartein Rudjord)

Lauridsen merker seg at flere partier tar til orde for å endre husleieloven og at det blant annet er et ønske om sterkere beskatning av sekundærboliger. Han er åpen for at det kan være behov for justeringer av både husleieloven og beskatningen av eiendom i Norge, men minner om at at utleieboliger og sekundærboliger, så lenge de leies ut, faktisk dekker et boligbehov.

Lauridsen peker på at det i mange livsfaser er naturlig å leie. Eiendom Norge mener det derfor er viktig at det opprettholdes et godt tilbud av boliger for utleie i Norge. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.