Norske boligpriser falt 0,4 prosent fra september til oktober, viser den ferske boligprisstatistikken lagt frem av Eiendom Norge onsdag.

– Boligtoppen er kanskje nådd for denne gang. Det har vært kraftig prisvekst over lang tid, vi venter nå en stabil prisutvikling fremover, men hvor vi kan oppleve enkelte perioder som skiller seg ut hvor priser både kan stige og falle, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge.

Boligprisene er nå syv prosent høyere enn for ett år siden.

– Samlet sett er det nok mindre trykk i markedet enn tidligere. Vi har flere kunder som ønsker finansieringsbevis for å kjøpe bolig til å bo i, altså primærbolig. Når det kommer til kjøp av sekundærbolig, kan det virke som om markedet har roet seg litt, sier Marjamaa.

– Boligtoppen er kanskje nådd for denne gang. Det har vært kraftig prisvekst over lang tid, vi venter nå er stabil prisutvikling fremover, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge.
– Boligtoppen er kanskje nådd for denne gang. Det har vært kraftig prisvekst over lang tid, vi venter nå er stabil prisutvikling fremover, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge. (Foto: Mikaela Berg)

Nordea opplever at det kommer inn færre henvendelser til kjøp av fritidsbolig.

– ­Det er som forventet etter en voldsomt høy etterspørsel over lang tid nå. Vi opplever at flere nå spør om fastrente, noe som er naturlig når rentenivået stiger. Likevel er det fortsatt et fåtall som ender opp med å binde renten, sier Marjamaa.

Festen er over

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea påpeker at det har vært en langt mer moderat utvikling i boligprisene det siste halve året.

– Utviklingen er på linje med det vi har sagt ganske lenge: boligfesten er over. Den kraftige veksten vi har bak oss skyldtes i all hovedsak rentekuttene til Norges Bank. Nå er renten på vei opp, og det vil bidra til et mye «sunnere» boligmarked, sier Olsen.

Han påpeker at økte renter trekker kjøpekraften i boligmarkedet isolert sett ned.

– På den andre siden har lønningene steget gjennom pandemien og de vil også stige fremover. Høyere inntekter øker kjøpekraften i boligmarkedet. Summen av dette gjør at vi ser for oss nokså stabile boligpriser de neste par årene, sier han.

– Ikke tegn til fritt fall

Boligforsker Mari O. Mamre ved NMBU tror boligprisene fortsetter nedover i Oslo og Norge, men at flere lokale markeder fremdeles vil være moderat sterke.

– Boligprisene faller videre i oktober. Den kraftige trenden vi var inne i før sommeren korrigerer seg totalt sett nedover. Boligmarkedet preges samtidig av mange lokale markeder som driver i sitt eget tempo og i ulik retning, sier hun.

I 2021 ligger Oslo an til å få den svakeste prisveksten av de store byene i Norge.

– Oslo har nå den svakeste tolvmånedersveksten av byene, det er en unik situasjon og en sjelden posisjon for hovedstaden. En overvekt av fallende markeder og utsikter til flere rentehevinger vil nok dominere de sterke markedene fremover, men det er ikke tegn til fritt fall, sier Mamre.

Økte renter demper veksten

Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling. Unntakene var Stavanger og Kristiansand hvor utviklingen var svakere enn normalt.

Eiendom Norges boligprisstatistikk for oktober 2021
20:26
Publisert:

Prisene fortsetter å flate ut i Oslo, mens prisene var opp i de andre store byene.

– Ser man de siste månedene under ett, ser det ut til at antall boligtranaksjoner på landsbasis flater ut. Trenden vi så under pandemien med at mange flyttet ut av de store byene ser i stor grad ut til å være på vei til å være over. Boligtilbudet er fortsatt ganske lavt, men økte i oktober, sier makroøkonom Marlene Granerud i Swedbank.

– Trenden vi så under pandemien med at mange flyttet ut av de store byene ser i stor grad ut til å være på vei til å være over. Boligtilbudet er fortsatt ganske lavt, men økte i oktober, sier makroøkonom Marlene Granerud i Swedbank.
– Trenden vi så under pandemien med at mange flyttet ut av de store byene ser i stor grad ut til å være på vei til å være over. Boligtilbudet er fortsatt ganske lavt, men økte i oktober, sier makroøkonom Marlene Granerud i Swedbank. (Foto: Javad Parsa)

Granerud peker på de varslede rentehevingene som bakgrunn for den mer langsomme veksten vi har sett i boligprisene den siste tiden.

– Det kommer også til å ligge der fremover ettersom renten skal videre opp. Forventning om rentehevinger, sett sammen med at det er relativt god balanse i markedet, tilsier at veksten i boligprisene vil fortsette å være ganske moderat fremover, sier Granerud.

På linje med forventningene

Sjeføkonom og analysesjef Kari Due-Andresen, i Akershus Eiendom, påpeker at boligmarkedet nå ikke gir Norges Bank grunn til å justere renteprognosen fremover, da prisveksten for oktober er på linje med hva sentralbanken ventet.

– Sentralbanken har jo annonsert at de vil sette opp renten fire ganger innen utgangen av neste år, med neste heving allerede i desember. Vi får en kort oppdatering fra Norges Bank i morgen, og trolig vil de understreke at renteprognosen fortsatt står ved lag, sier Due-Andresen.

Sjeføkonom i Akershus Eiendom, Kari Due Andresen, mener det ikke er gitt at boligprisveksten blir så god som sentralbanken venter gjennom neste år.
Sjeføkonom i Akershus Eiendom, Kari Due Andresen, mener det ikke er gitt at boligprisveksten blir så god som sentralbanken venter gjennom neste år. (Foto: Fredrik Solstad)

Sentralbanken venter at boligprisveksten vil holde seg moderat positiv gjennom neste år og de påfølgende to årene til tross for rask renteoppgang, ifølge Due-Andresen. Dette er fordi de venter at både sysselsetting og lønnsvekst også skal stige i tiden som kommer.

– Det sentralbanken imidlertid ikke får tatt godt nok hensyn til, er om husholdningene blir skremt av kjappe rentehevinger. Selv om husholdningene trolig har fått med seg at renten skal opp, vil man ikke merke det på lommeboken før det er et faktum. Jeg mener derfor det ikke er gitt at boligprisveksten blir så god som sentralbanken venter gjennom neste år, sier Due-Andresen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.