Boligprisene her til lands steg nominelt med 2,0 prosent i januar sammenlignet med sammenlignet med måneden før.

Det er den svakeste nominelle prisstigningen på ti år (se tabell).

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner falt boligprisene 0,4 prosent i januar.

Prisene er nå 2,2 prosent lavere enn for et år siden.

Januarprisene i Norge tidligere år, nominelle priser

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no.

- Prisutviklingen i januar var svakere enn det som er normalt for måneden. Siden vi startet målingene i 2003 har boligprisene alltid steget i første kvartal, og da spesielt mye i januar. Til tross for den svake oppgangen er det fremdeles en fallende trend i boligprisene i Norge, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Stor aktivitet

I januar ble det solgt 6.762 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

- Det har vært stor aktivitet i boligmarkedet i januar, og våre medlemmer melder om en merkbar økning i antall visningsdeltagere og budgivere sammenlignet med i høst. Dette har resultert i mange flere salg sammenlignet med januar 2017, sier Dreyer.

I januar ble det lagt ut 6.430 boliger for salg i Norge, noe som er 0,9 prosent færre enn i samme måned i fjor.

- Gjennom store deler av 2017 var det en betydelig økning i tilbudssiden i boligmarkedet generelt og spesielt i Oslo, Bergen og Trondheim. Tilbudssiden er nå redusert, og da særlig i Oslo og Bergen. I løpet av januar er det solgt flere boliger enn det som har kommet til av nye boliger i markedet, noe som er unormalt for januar å være, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 58 dager å selge en bolig i januar 2018, noe som er 14 dager mer enn i januar 2017. Raskest salgstid hadde Drammen med 29 dager og tregest salgstid hadde Stavanger med 84 dager.

- Salgstiden øker i landet under ett, noe som tyder på at mange av boligene som er blitt solgt i januar har vært i markedet en stund og omsider blitt solgt, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

I januar var det en oppgang i boligprisene i alle deler av landet. Av byene hadde Bergen den sterkeste utviklingen med en oppgang på 3,9 prosent. Svakest utvikling hadde Drammen med en oppgang på 0,4 prosent.

- Selv om det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet i hovedstaden, så er det flere tegn på bedring. Prisutviklingen på 2,7 prosent i Oslo i januar er over gjennomsnittet for måneden de siste årene. I tillegg var det stor aktivitet, og det ble lagt ut langt færre boliger i markedet enn det som ble solgt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på - 9,4 prosent, mens Fredrikstad/Sarpsborg har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,2 prosent.

- Det er fremdeles en moderat eller negativ trend i prisutviklingen i de fleste områdene i landet. Men økningen i salget i januar vitner om solid etterspørsel. I kombinasjon med at antall boliger til salgs går ned, gir det grunn til å tro på at prisene er i ferd med å flate ut. Likevel har boligkjøperne fremdeles mange boliger å velge blant i markedet, noe som trolig vil gi en fortsatt moderat prisutvikling i månedene som kommer, avslutter Dreyer.(Vilkår)