Boligprisene her til lands steg nominelt med 1,0 prosent i mai sammenlignet med måneden før. Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

– Boligprisutviklingen i mai var sterk for måneden å være og prisene steg i alle områder i landet. 12 måneders veksten er nå positiv nasjonalt for første gang siden høsten 2017, og trenden er sterk etter fire måneder på rad med vekst i de sesongkorrigerte prisene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 1,1 prosent i mai. Boligprisene er nå 1,0 prosent høyere enn for ett år siden.


Stor aktivitet

I mai ble det solgt 9.643 boliger i Norge, noe som er 2,5 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det er solgt mange boliger i løpet av måneden til tross for færre virkedager på grunn av mange helligdager og langhelger. Så langt i 2018 er det solgt 2,3 prosent flere boliger enn i 2017, og med unntak av i Trondheim er det større salgsaktivitet i de største byene så langt i år enn på samme tid i fjor, sier Dreyer.

I mai ble det lagt ut 12.303 boliger for salg i Norge, noe som er 3,3 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Det er kommet mange nye boliger på markedet i løpet av måneden, og vi må tilbake til 2007 for å finne en enkeltmåned der det er lagt ut flere boliger til salgs enn i mai i år. Det er primært i Trondheim og Østlandsområdet utenom Oslo at antallet boliger lagt ut for salg har økt vesentlig sammenlignet med tidligere i år, sier Dreyer.

Tok 41 dager å selge

Ifølge Dreyer har det i løpet av mai blitt et stadig større utbud av boliger til salgs over hele landet.

– Når boligkjøperne har mye å velge i, så skal det normalt tilsi en mer moderat prisutvikling, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i mai 2018, noe som er 10 dager mer enn i mai 2017. Raskest salgstid hadde Oslo, Bergen og Follo med 24 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 63 dager.

– Salgstiden faller som normalt for sesongen, men den er noe høyere enn tidligere år. Det store utbudet i markedet gjør at det tar lenger tid å selge enkelte boliger, som igjen bidrar til at salgstiden i mange av de større byene er høyere enn foregående år, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

I mai var det en oppgang i boligprisene i alle områder i Norge.

Asker/Bærum hadde sterkest utvikling med en økning i prisene på 1,8 prosent. Svakest oppgang hadde Trondheim med 0,5 prosent.

Flere områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Bergen med en nedgang på 1,1 prosent, mens Hamar m/Stange har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 7,4 prosent.

– I starten av året ble den nasjonale prisveksten drevet frem av den sterke prisutviklingen i Oslo. Nå er det en sterkere trend i større deler av landet. Vi forventer likevel at denne utviklingen vil endre seg i månedene som kommer. Det store utbudet av bruktboliger til salgs gjør at vi venter en noe mer moderat prisutvikling fremover, avslutter Dreyer.(Vilkår)