Boligprisene i Norge ligger an til å synke «minst» fem prosent innen nyttår, ifølge Privatmegleren-direktør Grethe Meier.

Meglerkjedens interne salgstall indikerer at september-tallene vil markere starten på en kjølig bolighøst, med prisfall som overgår den historiske normalen for måneden når Eiendom Norge slipper sin rapport i dag klokken 11.