Etter en utflating av boligprisene i juni, endte prisveksten i juli på 0,4 prosent, korrigert for sesongjusteringer.

– Utfallet var litt sterkere enn vi ventet, men vi er ikke tilbake til den friske veksttakten vi så i første halvår, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB.

– Vi venter at prisutviklingen blir mer dempet fremover, som følge av renteøkning fra Norges Bank i september, regjeringens videreføring av boliglånsforskriften og et økende antall boliger til salgs, sier hun.

Fredag ble bruktboligstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge lagt frem. Den viser at boligprisene i landet var uendret i juli, men gikk opp med 0,4 prosent korrigert for sesongjusteringer.

Den sterkeste utviklingen i boligprisene opplevde Oslo som hadde en prisvekst på 1,9 prosent. Høy salgsaktivitet i forbindelse med studiestart har vært med på å trekke prisene opp.

Bedre enn normalt

Makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener den sesongjusterte veksten indikerer at vi har hatt en litt bedre julimåned enn det som er vanlig.

– Men de regionale forskjellene var betydelige. Selv blant de store studentbyene, som vanligvis opplever mer trykk på de små sentrumsnære leilighetene før studiestart, var det store forskjeller med sterkest prisvekst i Oslo og Bergen og svakest utvikling i Trondheim.

Hun tror det høye salgsvolumet for juli, som vanligvis er en rolig måned, kan tilskrives det fine været som hun tror har fått flere til å bli hjemme istedenfor å reise på ferie utenlands.

– Utviklingen denne måneden svekker oss ikke i troen på at boligprisene fra høsten av vil påvirkes negativt av kommende renteøkning og tilbudsøkning som følge av økt ferdigstillelse av nybygg.

Overraskende tall

Administrerende direktør Terje Burås i DNB Eiendom opplyser at vi ser overraskende sterke tall, spesielt fra Oslo og Bergen.

– Ut ifra volumene hadde vi ventet en lavere vekst enn det vi nå ser, sier han.

– Det ble lagt ut mange boliger i slutten av juni, som åpenbart har vært god timing. Mange av disse er solgt til gode priser i juli.

Administrerende direktør Grete Meier kunne på forhånd varsle om at Privatmegleren aldri hadde hatt større volum i en julimåned og at hun var overrasket over den høye omsetningen i boligmarkedet denne sommeren.

– Disse tallene sier vel egentlig at det er et marked som er i veldig god balanse, både på tilbud og antall kjøpere, sier hun.

– I løpet av de ti årene jeg har vært i bransjen så har jeg ikke sett en så god balanse som det er nå mellom tilbud og etterspørsel.

Små leiligheter drar prisene opp

Hun viser til at det er mange kjøpere på banen, noe som også reflekteres i lite press på prisene.

– Men som det sies på pressekonferansen vil Oslo og Bergen alltid opplever en oppgang i juli nettopp fordi det er så mange leiligheter som selges her akkurat da.

Akkurat nå tror hun det er de små leilighetene som drar prisene opp i hovedstaden på grunn av mange studenter.

– Som regel at det er flere kjøpere ute i juli som slåss litt om objektene. Dette skjer ofte fordi det er lite tilbud ute i juli, det er det alltid.

Hun tror vi vil se en mer balansert boligmasse i Oslo i august, når det kommer flere eneboliger og delte boliger på markedet.

– Jeg tror vi vil se en august med god aktivitet på volumsiden, og så tror jeg vi vil se at prisene nok vil gå litt opp. Jeg tror vi vil få en god aktivitet utover høsten for det er mye boliger som skal ut for salg. Generelt for hele landet vil vi trolig se en svak prisnedgang mot årsskiftet da tilbudet ser ut til å kunne bli godt utover hele høsten.(Vilkår)

Det er lov å gjøre feil
Per Sandberg må levere inn telefonene og annet til gjennomsøking.
01:40
Publisert: