Etter lang tids rally i boligprisene i Oslo, kom nedturen på vårparten i år.

Et selvoppfyllende profeti, forklarer Nejra Macic i Prognosesenteret:

– Prisveksten hadde aldri vært så sterk i fjor, hvis det ikke var for rentekuttet som kom i mars. Rentekuttet fikk en forsterket effekt på prisene, fordi «alle» plutselig skulle inn på boligmarkedet før boligprisene gikk enda mer opp. Og den psykologien varte en stund. I år ser vi motsatt effekt, at boliglånsforskriften utløste et boligprisfall og endret markedssentiment. Da fikk «alle» det for seg at prisene skulle fortsette å falle, mange utsatte boligkjøpet og budrundene kjølnet brått, sier hun.

– Psykologi er vanskelig å forutse

Det samme så man i 2013 da prisene falt fra juni til desember, utløst av strammere kredittilgang, og prisveksten var tilbake igjen i januar 2014, bemerker Macic.

– Salget av nye boliger falt dramatisk høsten 2013, slik at igangsettingen falt i 2014, og vi fikk dermed nedgang i ferdigstilte boliger i 2015/2016 som også var med på å presse prisene oppover i fjor. På samme måte vil det som har skjedd hittil i år trolig føre til nedgang i ferdigstilte boliger i 2020 og bidra til sterkere prispress når den tid kommer. Dette er vanlig berg- og dalbanesyklus i boligmarkedet, utdyper hun.

Våren 2017, da folk hadde tatt innover seg boliglånsforskriften, viste Prognosesenterets forventningsundersøkelse utført for Eiendomsmegler 1 at andelen som trodde på videre prisvekst i Oslo sank fra 86 til 24 prosent.

– Det skjer så plutselig, og psykologi er så vanskelig å forutse – også spørsmålet om når det vil snu, sier Macic.

Spenning knyttet til nye tall

Tirsdag offentliggjør Eiendom Norge boligprisene for november, en måned det er knyttet ekstra stor spenning til siden oktober-tallene overrasket positivt. At Obos-prisene steg noe i november, tall som ses på som en god temperaturmåler på markedet, kan være en indikasjon på at boligprisfallet går mot slutten i hovedstaden.

– Det er psykologi i markedet både når boligprisene går opp og når de går ned. Vi handler med magen og vi ser positive signaler fra Oslo med flere på visning, og en større handlekraft, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.

Han understreker at vi selv ofte kan bidra til å forsterke veksten eller nedgangen ved å avvente boligkjøp i oppgang og nedgangstider.

– Når mediene begynner å fokusere på at boligprisene vil falle eller stige, begynner man lett å tvile, det er usikkerheten som gjør at vi ikke investerer. Hvis mediene fokuserer på at et boligprisfall er lite synlig, blir usikkerheten borte, og flere vil kaste seg på, sier han.

Administrerende direktør Terje Buraas i Dnb eiendom.
Administrerende direktør Terje Buraas i Dnb eiendom. (Foto: Stig B. Fiksdal/DNB)

Også Buraas tror Obos-tallene fra november kan være en indikasjon på at boligprisfallet går mot slutten i Oslo.

– Det er vanskelig å si, men jeg tror det personlig. Vi ser nå at vi vil redusere en del av overskuddet og at interessentene som er ute på markedet faktisk handler. Selgeren har forstått at prisene er lavere enn toppnivået, og kjøperne hat forstått at fallet ikke blir så stort. Når kjøperne og selgerne er på samme nivå blir det handel, sier han.

DnB eiendom regner med at boligprisene kommer til å flate seg ut til neste halvår.

– Vi har fortsatt et stort varelager, der psykologien kommer til å sette preg på boligmarkedet også de neste månedene, sier Buraas.

Tror det snur

– Vi er en saueflokk – derfor blir jeg ikke overrasket om psykologien og fremtidsforventningene nå snart snur. Folk flest oppdager nok snart at de fortsatt har jobb og faktisk får reallønnsvekst i år, sier Nejra Macic.

– Vi skal være forsiktige med å tillegge månedstallene for mye vekt, men allerede i oktober så vi at det var bedring i markedet, det meldes om flere folk på visning – og dette kan føre til at folk nå tror at prisbunnen kan være nådd og at det kan lønne seg å kjøpe før prisene presses opp igjen, sier hun.

Hvis prisutviklingen er mer positiv enn vanlig, eller det som er forventet både i november og desember, kan bunnen være nådd, tror Macic.

– Det som kan fortsette å trekke prisene ned, er en forventning om at boliglånsforskriften skal skrotes til våren eller sommeren, sånn at de som rammes av forskriften utsetter boligkjøp til da, sier Macic.

– Vi vet at mange har utsatt boligkjøpet som følge av psykologi, og januar er normalt en god måned i boligmarkedet. Det kan det også bli denne gang, sier makroøkonomen.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: «Jul», det kommer fra vikingene
Kjetil Wiedswangs julekalender: Vikingene feiret en fest som het jul. Og det er omtrent det eneste vi vet om saken
01:11
Publisert: