Det kraftige prishoppet på boliger i Oslo har fått Moody's til å heise varselflagget.

Moody's ser stadig høyere risiko for boligmarkedet i Oslo og retter også en advarende pekefinger mot husholdningenes høye gjeld, ifølge en melding mandag.

«Prisene steg med uholdbare 22 prosent i 2016 – mer enn det dobbelte av snittet på ti prosent for hele Norge. Boligprisene i Oslo har nesten tredoblet seg i løpet av de siste 15 årene», skriver Moody's Investors Service.

Etterspørselen drives av befolkningsøkningen og nettoinnvandringen til landet, i tillegg til stadig flere singelhusholdninger. I tillegg trekker Moody's frem den sterke etterspørselen etter boliger som investeringsobjekt som en grunn til prisoppgangen i Oslo. Det pekes også på at rentene har vært lave siden 2009 og at lønnsutviklingen har vært god. 

Økt sannsynlighet for korreksjon

Moody's sier den kraftige boligprisoppgangen i Oslo ikke ser ut til å være bærekraftig på mellomlang sikt, noe som gjør en korreksjon mer sannsynlig. Men om en korreksjon vil ta form av en gradvis redusert prisoppgang eller mer dramatiske nedadgående sjokk, vil ifølge Moody's i stor grad avhenge av eksterne faktorer som for eksempel om press utenfra får rentene til å stige, eller hvis det skulle oppstå nye oljeprissjokk.

Det vises også til at den høye utlånsveksten i Norge i dag følges av en lavere andel yrkesaktive sammenlignet med folk i ikke arbeidsfør alder, referert til som «inverse dependency ratio». Dette er samme situasjon som ble observert før de siste korreksjonene i boligmarkedene i USA, Spania og Irland, hvor det også var høy utlånsvekst og lignende demografiske trender i tiden da boligmarkedet nådde toppen, heter det fra Moody's.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

- Hele landet har hatt en god boligutvikling i år, bortsett fra en naturlig nedregulering i Rogaland
Hovedutfordringen for boligmarkedet er nå i Oslo, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Bygging av over 30.000 boliger ble satt i gang i Norge 2015. Det er en økning på 19 prosent fra året i forveien.
02:35
Publisert: