Victoria Linløkken Broen (25) og Hanne Valseth Pedersen (26) har i sin masteroppgave fra Høgskolen i Oslo og Akershus sett nærmere på boligprisene i kommuner som har gjort endringer i eiendomsskatten.

-Eiendomsskatt har vært mye oppe til debatt ettersom det er mange partier som går til på valg på eiendomsskatt og vi ønsket derfor å se på hva eiendomsskatten har å si for boligprisutviklingen, sier Broen som tok sin master ved linjen for økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Blant annet i Oslo har eiendomsskatt blitt et hett tema i valgkampen etter at Arbeiderpartiet gikk til valg på å innføre en slik skatt.

Hanne Valseth Pederesen (26)
Hanne Valseth Pederesen (26) (Foto: Privat)

Broen og Pedersen har tatt utgangspunkt i boligprisstatistikken til Eiendom Norge og sett på boligprisendringene i 11 kommuner som enten har økt, redusert, fjernet eller innført eiendomsskatt og sammenlignet dem med boligprisendringene på landsbasis i samme tidsrom.

-Vi har sett på prisutviklingen i disse kommunene opp mot landsgjennomsnittet i fire ulike tidsperioder for å se hvor lang tid det har tatt fra endringene er annonsert til markedet har reagert på det. Vi fant at eiendomsskatten ikke medfører noe øyeblikkelig verdifall, men etter cirka ett år har vi signifikante resultater på det, sier Broen.

Konklusjonen deres er klar: Eiendomsskatt reduserer boligprisene. En økning i eiendomsskatten på én promille, fører til en reduksjon i boligprisen på om lag to prosent, ifølge analysen.

Ulike funn

En tidligere undersøkelse av blant andre professor Jørn Rattsø ved NTNU konkluderte med at en promille økning i eiendomsskatten vil redusere boligprisene med 3,5 prosent, altså mer enn det Broen og Pedersen konkluderer med. Førsteamanuensis Helge Nordahl ved Høgskolen i Oslo og Akershus viser til at det ble brukt andre metoder i denne undersøkelsen.

- Den metoden de da brukte, var at de så på forskjeller mellom kommunene. Da så de at i kommuner med høyere eiendomsskatt, var det lavere boligpriser enn i kommuner med lav eiendomsskatt, sier Nordahl som har vært veileder på oppgaven til Broen og Pedersen.

- Men det er ikke tilfeldig hvilke kommuner som har eiendomsskatt, det er jo en grunn til at de har det. Derfor er det vanskelig å si om forskjellen mellom to kommuner skyldes eiendomsskatt eller andre ting, sier Nordahl.

Studien til Rattsø forsøkte ifølge Nordahl å korrigere for disse systematiske forskjellene.

 -Men jeg er usikker på om de har klart det godt nok, for det er veldig vanskelig, sier Nordahl som mener den ferske masteroppgaven til hans studenter har brukt en bedre metode.

-Den ser på endringer innenfor samme kommune og hvordan det slår ut på boligprisene. Da er det på en måte samme kommune de snakker om og du får ikke den effekten, mener Nordahl.

Bunnfradrag

Studentene og deres veileder understreker at det er usikkert hvorvidt resultatene kan generaliseres til å gjelde alle kommuner.

-Det er alltid slik med sånne studier at det ikke er absolutte sannheter vi finner, det er samfunnsfag, sier veilederen.

I Oslo vil Arbeiderpartiet innføre et stort bunnfradrag dersom den får gjennomslag for eiendomsskatt, slik at kun en fjerdedel av boligeierne vil bli rammet av den.

-Arbeiderpartiet har foreslått et veldig høyt bunnfradrag og da vil du selvfølgelig få noe forskjellige effekter på dyre og billige boliger, sier Nordahl.

Ingen av de 11 kommunene i undersøkelsen har så store bunnfradrag, de fleste har bunnfradrag mellom 200.000-700.000 kroner. Tilgang på tomter er også en faktor som kan ha noe å si for priseffekten ved en eiendomsskatt.

-Tomtemangelen er noe større i Oslo enn den er andre steder. Det kan ha en effekt ved at andre kommuner kanskje vil få større utslag på boligbyggingen. Hvis du innfører eiendomsskatt, kan du få at noe av prisendringene tas ut i redusert boligbygging, mens i Oslo er det mer tilgangen på tomter som styrer hvor mye som bygges, slik at du ikke får den effekten i Oslo, mener Nordahl. Les også:

 

Sjekk hvor mye du får i eiendomsskatt med Ap i Oslo

Tommelen ned for Aps skatteplan i Oslo

  - Høyre bløffer om eiendomsskatt

Snart kan «alle» få eiendomsskatt dnPlus

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.