– Vi kan merke oss at boligprisene i Oslo har falt nærmere seks prosent på to måneder, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Boligprisene i Oslo falt 3,2 prosent i oktober nominelt. Dette er den svakeste oktobermåneden i hovedstaden siden finanskrisen i 2008, da boligprisene falt 3,8 prosent i oktober.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for oktober, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner falt prisene 1,9 prosent.

Sesongkorrigerte priser viser om utviklingen er sterkere eller svakere enn normalt for måneden.

På landsplan falt boligprisene 1,9 prosent nominelt og 0,8 prosent korrigert for sesongvariasjoner i oktober.

– Det er helt vilt

Seniorøkonom Sara Midgaard i Handelsbanken Capital Markets merker seg det kraftige sesongkorrigerte prisfallet.

– Det er helt vilt. Oslo tar på seg ledertrøyen for det nasjonale boligprisfallet. Det kommer av at renteeffekten er betydelig større for Oslo boligprisene enn de nasjonale siden husholdningene i hovedstaden har høyere gjeld i forhold til disponibel inntekt. Vi ser at antall boliger lagt ut for salg er på et rekordhøyt nivå i Oslo, mens antall boligomsetninger er på et rekord lavt nivå, gitt samme måned tidligere år. Da bygger lageret av usolgte seg boliger opp i et lynraskt tempo, sier Midtgaard.

– Det var en svak utvikling i de fleste områder i Norge i oktober. I en del områder, spesielt Oslo, var det svært svak utvikling i oktober. Vi venter at den svake utviklingen i boligmarkedet vil fortsette ut året og det er ikke usannsynlig at boligprisutvikling i Norge i 2022 vil ende rundt 0 prosent, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

Antall usolgte går rett til værs

I oktober var det 2509 usolgte boliger i hovedstaden, opp fra 1889 i september. Dermed har lageret av usolgte boliger steget fem måneder på råd.

I oktober 2021 var det 1521 usolgte boliger i Oslo.

Forrige topp av usolgte boliger i Oslo var i oktober 2017 med 2851 usolgte boliger.

– Oslo-prisene korrigerer nå mer ned enn landsgjennomsnittet, fordi veksten har vært sterkere i hovedstaden, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han mener mange analytikere og kommentatorer har sett seg blinde på den svake tilbudssiden i Oslo og lagt til grunn at prisene derfor ikke kunne korrigere ned.

– Det er en feilslutning. Nå er etterspørselssiden under sterkt press av en voldsom renteøkning i kombinasjon med utlånsforskriftens krav til stresstesting, og vi registrerer at tilbudet av brukte Oslo-boliger har gått fra lavt til høyt i løpet av høsten. På den annen side vil vi på sikt kunne få jojo-priser i Oslo, fordi boligbyggingen svekkes dramatisk av pengepolitikken, sier Geving.

Så langt i år har boligprisene i Oslo steget 2,9 prosent, men prisene er nå likevel bare 2,8 prosent høyere enn for et år siden.

I Oslo gikk boligene i oktober i gjennomsnitt 0,3 prosent over prisantydning, mot 1,7 prosent over prisantydning i september og 3,5 prosent i august.

I oktober 2021 gikk Oslo-boligene i gjennomsnitt 2,5 prosent over prisantydning.

I oktober tok det i gjennomsnitt 21 dager å selge en Oslo-bolig, mot 19 dager i september og august.

Gjennomsnittlig formidlingstid i oktober 2021 var 22 dager.

Så langt i år er det solgt 16.800 Oslo-boliger mot 18.647 i samme periode i fjor. I årets oktober ble det solgt 1571 bruktboliger i hovedstaden mot 1709 i samme måned i 2021.

Hittil i år er det lagt ut 18.929 bruktboliger for salg i Oslo. I samme tidsrom i 2021 ble det lagt ut 20.120 boliger.

I årets oktober ble 2.197 bruktboliger lagt ut for salg i hovedstaden, mot 1876 boliger i fjorårets oktober.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.