Tirsdag sendte Finanstilsynet forslag til innstramninger i dagens boliglånsforskrift til Finansdepartementet.

– Videre innstramning var en noe overraskende anbefaling, i og med at boligprisene har moderert seg kraftig og vi har nullvekst i boligprisene justert for inflasjon, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Dette Finanstilsynets forslag:

* Maksimal gjeldsgrad reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

* Fleksibilitetskvoten reduseres til 5 prosent.

* Den geografiske differensieringen av fleksibilitetskvoten og maksimal belåningsgrad for sekundærboliger oppheves.

– Mange vil skynde seg med å kjøpe bolig

– Hvis forskriften faktisk innføres fra og med 1. januar, vil vi nok se en sterkere boligprisvekst i høst enn det vi har ventet, fordi mange vil skynde seg med å kjøpe bolig før innstramningen trer i kraft. Til gjengjeld vil boligprisutviklingen i 2020 bli svakere enn vår prognose. Så det vil rett og slett bli en fremskynding av boligetterspørselen og en boligprisnedgang som blir utsatt med et kvartal eller to, sier Macic.

Finanstilsynet foreslår også å stramme inn på bankenes mulighet til å vise skjønn og fravike lånekravene.

Dersom Finansdepartementet følger rådet fra Finanstilsynet, vil lånetaket reduseres fra 5 til 4,5-ganger inntekt og fleksibilitets- eller avvikskvoten reduseres fra 10 prosent nasjonalt og 8 prosent i Oslo til 5 prosent overalt.

– Det vil være negativt for boligetterspørselen og dermed boligprisene, sier Macic.

Finanstilsynet forslår også å skrote kravet om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo.

Det siste vil ha motsatt effekt på boligmarkedet, tror Macic.

– Vi har sett at innføringen av kravet om 40 prosent egenkapital ved sekundærboligkjøp i Oslo har ført til færre hobbyinvestorer og større andel profesjonelle investorer med finansielle muskler. Reverseringen av dette kravet ventes dermed å føre til flere hobbyinvestorer i Oslo-markedet igjen, sier Macic.

Likevel mener hun at sekundærboligkjøperne i det nye forslaget fortsatt hindres av et lånetak på 4,5 ganger og maks 5 prosent fleksibilitetskvote.

– Så vi ser ikke for oss at dette vil føre til noe rush eller prispress i markedet, sier Macic.

– Uklokt å oppheve Oslo-reglene

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener det er uklokt å oppheve Oslo-reglene, slik Finanstilsynet foreslår.

– Vi mener at innretningen på dagens boliglånsforskrift har positiv effekt på markedet og virker dempende på gjelds- og prisveksten. Det er færre som får høye lån, men samtidig har flere fått muligheten til å kjøpe sin første bolig i et mer moderat marked, sier Geving.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.