Til tross for en nedgang i desember, steg Obos-prisene i 2018 med 6,5 prosent i Oslo-området.

Dette skjer etter en korreksjon i markedet i 2017. Da falt OBOS-prisene med 11,8 prosent i Oslo-området.

– Det er et noe usikkert marked, men våre anslag tilsier at boligprisene vil øke også i år, men med store variasjoner fra måned til måned. Når vi går ut av 2019 tror vi boligmarkedet i Oslo-området vil ende på en prisvekst på rundt fire prosent, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i en pressemelding.

Han begrunner dette med at norsk økonomi er i fremgang med lav arbeidsledighet og en forventet lønnsvekst som gjør at de fleste vil få mer å rutte med i år enn i fjor.

Flere brukte forkjøpretten

Samtidig viser tallene at forkjøpsrettsandelen til brukte Obos-boliger steg til 22,6 prosent mot 20,9 prosent i 2017. Det er lavere enn normalår hvor forkjøpsrettsandelen pleier å ligge rundt 30 prosent.

− Forkjøpsrettsandelen er en god temperaturmåler på boligmarkedet. Når det er høy etterspørsel og få boliger å velge mellom, blir forkjøpsandelen høy. I toppåret 2016 var den eksempelvis på hele 37 prosent. Tallene for 2018 viser et marked med fortsatt god etterspørsel, men der boligkjøperne har mye å velge mellom. Vi forventer noe av den samme trenden inn i 2019, sier Kjørberg Siraj i meldingen.

Øker byggetakten

Det er fortsatt mange boliger til salgs, samtidig som det vil bli ferdigstilt mange nye Obos-boliger i år.

Dette sammen med en forventet lav befolkningsvekst, er faktorer som vil dempe prisveksten, skriver boliggiganten i meldingen.

Obos planlegger å igangsette bygging av 2300 nye boliger i 2019, en økning på over 30 prosent fra 2018.

– Vi så i fjor økt etterspørsel etter nye boliger, og vi vil ferdigstille mange nye boliger i 2019. Våre prognoser viser at det vil bli ferdigstilt vesentlig færre boliger i pressområder fra 2020 og utover. Obos planlegger derfor å øke aktivitetsnivået kraftig i 2019 for å møte den økte etterspørselen. En nøkkel til stabil boligproduksjon er at kommunene sørger for tilstrekkelig fremdrift i plansakene. Obos har flere tusen boliger under planlegging der vi håper på planvedtak i 2019, sier Kjørberg Siraj.

I desember 2018 var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger i Oslo-området 59.674 kroner.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 52.836 kroner i desember 2018. Dette er 0,6 prosent lavere enn i november 2018, og 6,8 prosent høyere enn i desember 2017.

Venter moderat vekst i 2019

– Vi har et moderat positivt syn på 2019, skriver makroøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en markedsoppdatering sendt ut onsdag morgen.

– For å oppsummere, så har de sesongjusterte prisene flatet ut eller falt litt de siste seks månedene. Mer presist har boligprisene i gjennomsnitt falt 0,1 prosent hver måned siden juni 2018. Men gjennomsnittet er tungt påvirket av novemberprisene, da de landsomfattende boligprisene falt 0,5 prosent, skriver makroøkonomen.

Han påpeker likevel at man må være forsiktig med å legge for mye vekt på dette tallet ettersom det er færre bolighandler på slutten av året.

Handelsbanken venter at desembertallene i den landsomfattende boligprisstatistikken som Eiendom Norge legger frem fredag vil vise at trenden fortsetter; altså at de sesongkorrigerte prisene vil være nær uendret.

Handelsbanken venter at 2019 vil være «moderat positivt», slik at bruktboligboligprisene på landsplan skal stige noe mindre enn den generelle lønnsveksten.

– Enkelte har advart mot en klar nedsiderisiko for boligprisene, men det er ikke vårt hovedscenario, skriver Gonsholt Hov.

Meglerhuset venter at sentralbanken hever renten to ganger i løpet av 2019, men påpeker at lønningene også skal opp.

– Vi venter enn lønnsøkning på 3,2 prosent i 2019, etter økningen på 2,7 prosent i 2018. Solid vekst i økonomien, som fører til økt etterspørsel eter arbeidskraft kombinert med økende nominell lønnsvekst, burde gi støtte til boligmarkedet, skriver han i Handelsbankens oppdatering.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.