Boligprisene falt nominelt med 1,1 prosent i september sammenlignet med måneden før.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,2 prosent.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i september. Vi er nå inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst i boligprisstatistikkens historie. Dette er god nytt for norsk økonomi, norske boligeiere og førstegangskjøpere, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Slik har boligprisene utviklet seg i september tidligere år, nominelt:

2018: -1,1%

2017: -1,6%

2016: 0 %

2015: -0,9%

2014: -0,1%

2013: -1,4%

2012: -0,6%

2011: +0,1%

2010: -0,1%

2009: -0,6%

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no

- Vil falle noe videre i fjerde kvartal

– Det er en ganske normal utvikling for september. Det er den normale høsteffekten og vi forventer at det vil falle noe videre i fjerde kvartal, sier Dreyer.

I september ble det solgt 9534 boliger i Norge, noe som er 4,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 3,3 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I september ble det lagt ut 10.357 boliger til salgs i Norge, noe som er 2,8 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 3 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– Det ble i september solgt flere boliger enn i samme måned i fjor, og det er kun i 2014 det er solgt flere boliger i en september måned enn det som er gjort i år. Akkumulert for året har det aldri blitt solgt så mange boliger ved utgangen av september som i år, sier Dreyer.

– Veksten i antall nye bruktboliger lagt ut for salg avtok i september, men i likhet med antall salg er det også her rekord så langt i år, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 47 dager å selge en bolig i september 2019, noe som er fire dager flere enn i september 2018. Raskest salgstid hadde Oslo og Drammen m/omegn med 26 dager og tregest salgstid hadde Ålesund m/omegn med 76 dager.

– Omsetningstiden faller i hele landet i takt med at aktiviteten i boligmarkedet som normalt er stor om høsten. I snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år, noe som er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, sier Dreyer.

Svakest i Stavanger

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Asker/Bærum og Romerike med en oppgang 0,9 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 0,5 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med 4,7 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 0,7 prosent.

– De siste fem årene har det vært store regionale forskjeller i boligprisutviklingen. Mens boligprisene i Oslo har vokst med 45 prosent, har veksten vært langt mer moderat i de andre store byene. Bergen,

Trondheim og Stavanger har hatt en vekst på henholdsvis 11, 15 og -9 prosent de siste fem årene, sier Dreyer.

– De regionale forskjellene i boligprisutviklingen gjennom 2018 og 2019 er langt mindre enn tidligere år, og hele det norske boligmarkedet er preget av moderat prisvekst og stor aktivitet. Etter vårt skjønn tilsier denne utviklingen at boliglånsforskriften, som nå er oppe til ny vurdering, bør beholdes i dagens form uten større justeringer, sier Dreyer.

Tror ikke innstramningsforslag påvirker

Dreyer tror ikke Finanstilsynets forlag til ny boliglånsforskrift vil påvirke markedet i stor grad.

– Det har vært noen spekulasjon knyttet til forslaget til ny boliglånsforskrift, at noen skynder til å kjøpe før den trer i kraft. For det første tror jeg ikke alle følger dette så tett. For det andre har de som har fulgt det tett sett at finansministeren ikke alltid har fulgt tilsynets anbefalinger, sier Dreyer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.