Eiendom Norges prognose for boligmarkedet 2023 er en nedgang på 3,5 prosent landet sett under ett.

– Eiendom Norge venter en nedgang i boligprisene i Norge neste år. Enkelte byer vil få en sterkere utvikling enn den nasjonale, mens vi tror boligprisene i Oslo vil falle mer enn landet ellers. På Sørlandet og Sør-Vestlandet vil utviklingen trolig bli positiv, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

Prognosen bygger på en forventet utvikling i nominelle boligpriser gjennom 2023 (12-måneders vekst).

Fortsatt fall første halvår

– Renten har stor betydning for boligprisene og høyere renter vil redusere prisutviklingen ytterligere i 2023. Vi venter at det krappe fallet i boligprisene gjennom høsten 2022 vil fortsette inn i første halvår, men at utviklingen vil være mer positiv høsten 2023. Til sommeren vil trolig både rentetoppen være nådd og renteøkningene være i priset inn i boligmarkedet, sier Lauridsen.

På samme tid er det stor usikkerhet rundt økte strømpriser, inflasjon, boligetterspørselen og mer generelt utviklingen i norsk økonomi, påpeker han. Eiendom Norge mener et større fall i boligprisene forutsetter en betydelig økning i arbeidsledigheten, og det ser Lauridsen på som mindre sannsynlig.

Prognoser for de store byene:

Eiendom Norges prognoser for 12-månedersvekst fra januar og ut desember 2023 for de store byene er:

  • Oslo: Minus seks prosent
  • Bergen: Minus en prosent
  • Trondheim: Minus en prosent
  • Stavanger: En prosent

Renten får skylden

Fra toppen i august til og med november falt bruktboligprisene over seks prosent på landsbasis og i Oslo. Man må tilbake til finanskrisen for å finne tilsvarende fall disse månedene.

Meglertopper DN har snakket med venter også at desember ender med en svakere boligprisutvikling enn vanlig.

Tidligere denne måneden la regjeringen frem den nye utlånsforskriften, som senker kravet til hvor stor renteøkning boliglånstagerne må tåle. Dermed kan bankene fra nyttår utstede romsligere finansieringsbevis til boligkjøpere.

Flere analytikere og økonomer venter at regjeringens endringer i utlånsforskriften vil dempe boligprisfallet og føre til at flere vil investere i utleieboliger.

I motsatt retning trekker rentehevingene. Sist uke økte Norges Bank styringsrenten til 2,75 prosent, og bankene har som tidligere i høst fulgt opp med tilsvarende rentehopp.

Nå begynner rentene å komme opp på et nivå som folk virkelig merker. Det vil på kort sikt gjøre det enda vanskeligere for mange å komme inn på boligmarkedet. Samtidig slår rentehevinger rett inn i boligprisene, og lavere boligpriser vil på sikt gjøre det lettere for folk å få en fot innenfor i boligmarkedet.

I løpet av 2022 har styringsrenten fra Norges Bank mer enn femdoblet seg fra 0,5 til 2,75 prosent.

– Etter vårt syn forklares mesteparten av fallet i boligprisene i Norge gjennom høsten 2022 av den økte renten. Det lave tilbudet i bruktboligmarkedet som følge av ny avhendingslov fra nyttår gjorde trolig også at det tok lengre tid før de økte rentene fikk gjennomslag i markedet, sier Lauridsen.

Rammer hardest i Oslo

Lauridsen tror renten bare settes opp én gang til, sannsynligvis med 0,25 prosent i mars.

– Vi venter derfor at renteeffekten på boligprisene blir størst i første halvår, sier han.

Høyere rente rammer Oslo hardere enn andre byer på grunn av høye priser og gjeldsnivå, påpeker Lauridsen.

– Derfor venter vi boligprisene vil falle en del her gjennom første halvår. På lengre sikt har Oslo et boligunderskudd målt mot befolkningsveksten. Det gjør at vi venter prisene skal opp igjen i Oslo i 2024, sier Lauridsen.

Mandag presenterte Torvik-utvalget sine anbefalinger til en stor omlegging av skattesystemet i Norge. Noen av de største endringene foreslås på boligfronten.

Økonomer tror de foreslåtte skatteskjerpelsene for boligeiere kan bidra til å dempe boligprisene.

De siste ukene er det lagt frem en rekke boligprisprognoser.

Norges Bank venter at boligprisene faller 4,3 prosent neste år. Handelsbanken venter et boligprisfall på fire prosent for hele 2023, regnet som årsgjennomsnitt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.