Prisoppgangen i juli er større enn vanlig, ifølge sjeføkonom Sissel Monsvold.

Årsaken er at Obos i juli solgte en høyere andel små leiligheter enn i juni. I juni var det motsatt. Det ble da solgt mange større boliger, noe som førte til prisfall.

Monsvold presiserer at tallene må tolkes med større varsomhet enn normalt fordi det er få omsetninger å måle utviklingen på i juli.

– Juni og juli samlet sett viser at det har vært svak prisoppgang i hovedstaden denne sommeren, sier Monsvold i en pressemelding.

På landsbasis steg Obos-prisene 2,3 prosent i juli, mens de er opp 10,8 prosent de tolv siste månedene.

Den månedlige pris- og omsetningsstatistikken fra Obos er basert på registrerte overdragelser i de rundt 92.500 boligene i Obos-tilknyttede borettslag.
Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Grunnet det begrensende utvalget svinger Obos-statistikken noe mer enn statistikken fra Eiendom Norge.

Venter prisfall utover høsten

Etterspørselen etter Obos-boliger holdt seg høy til juli å være, selv om omsetningen ikke nådde opp på rekordnivået fra juli i fjor. Det ble omsatt ni prosent flere boliger i juli i år enn snittet de siste fem årene, ifølge pressemeldingen.

Kvadratmeterprisen var i juli 76.052 kroner i Oslo-området og på landsbasis 65.652 kroner.

– Det er god aktivitet og høy etterspørsel i boligmarkedet i hovedstaden, og antall boliger til salgs ved inngangen til juli var lavere enn tidligere år. Arbeidsledigheten har også falt en del. Dette er isolert sett med på å trekke prisene opp. Samtidig er balansen mellom tilbud og etterspørsel bedre enn den var på starten av året, og økt rente vil kunne dempe prisene fremover, skriver Monsvold i pressemeldingen.

Hun påpeker at det ventes en renteøkning fra Norges Bank i september, og at det er stor sannsynlighet for at det kommer et nytt rentehopp i desember.

– Vi tror derfor på svakt prisfall utover høsten etter noe oppgang i august. Det er også i tråd med normalt sesongmønster. Boligmarkedet virker i det store og hele å være i god balanse, skriver sjeføkonomen i pressemeldingen.

Et allerede høyt prisnivå på boliger virker også dempende på boligprisene, ifølge Monsvold.

Hun mener utstrakt bruk av hjemmekontor og begrensede forbruksmuligheter har bidratt til økt boligetterspørsel under pandemien.

– Denne effekten vil trolig bli mindre etter hvert som samfunnet åpnes enda mer opp og folk kan bruke penger på reiser og andre ting. Samtidig kan folketilveksten i Oslo etter hvert tilta. Dette vil – sammen med lav igangsetting av nye boliger – kunne bidra til å dempe prisfallet i hovedstaden, mener Monsvold.

Hun understreker viktigheten av å få opp tempoet i regulering av nye boliger, spesielt i Oslo. Monsvold påpeker også at jevn og høy nyboligbygging er sentralt for å dempe boligprisveksten og sikre stabile priser over tid.

Folk forbereder seg på rentehopp

Onsdag legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for juli.

Handelsbanken Capital Markets venter at rapporten vil vise en moderat sesongkorrigert oppgang på 0,3 prosent på landsbasis, mens de ser for seg nullvekst i Oslo, ifølge morgenrapporten meglerhuset sendte ut mandag.

Sesongkorrigerte priser viser om utviklingen er sterkere eller svakere enn normalt for måneden.

Etter sterk prisvekst frem til og med mars, har boligmarkedet de siste månedene vist en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. På landsplan har det vært en moderat prisvekst gjennom våren, mens Oslo nådde en foreløpig pristopp i februar.

Samlet sett vitner tallene om at det norske boligmarkedet har gått inn i en mer moderat fase, ifølge rapporten.

- Forklaringen er enkel: Effekten av Norges Banks rentekutt fra i fjor er uttømt, og erstattes heller av at husholdningene forbereder seg på at renten skal settes opp igjen, skriver Handelsbanken.

Gitt dette bakteppet venter analytikerne at boligprisutviklingen vil være moderat i tiden fremover(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.