– Vi begynte å se etter sommeren, det passer oss bra å kjøpe nå. Det er mye fint ute på markedet, sier førstegangskjøper Ingvild Hansen (24), som er på jakt etter en sentral toromsleilighet i Oslo med kjæresten.

Selv om det hittil i år er lagt ut ti prosent flere bruktboliger i Oslo enn i tilsvarende periode i fjor, er bruktboligprisene i Oslo nå 3,8 prosent høyere enn de var for 12 måneder siden.

– Det er tøft å komme inn på markedet. Man bør helst være to, sier Hansen.

Når hun og kjæresten først kommer inn på markedet, er hun ikke bekymret for fremtidig rente eller at markedet skal snu.

– Det er jo en investering vi gjør i bolig, så vi håper jo på fortsatt oppgang i boligmarkedet, sier Hansen.

- Venter svakere boligpriser

Boligprisene hadde som vanlig en solid august-stigning, men det er ingen utsikter til en saftig boligprisvekst fremover, ifølge to ferske analyser.

Nejra Macic.
Nejra Macic. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Vi venter svakere boligpriser, spesielt på kort sikt, men også lang sikt, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

I en ny boligmarkedsanalyse blinker Macic ut flere faktorer som vil tøyle boligprisveksten:

  • Høyere rentenivå
  • Innføringen av gjeldsregister
  • Halvert befolkningsvekst fra 2012 til i dag
  • Et relativt høyt boligtilbud de kommende årene

– Vi venter ikke prispress grunnet for lavt boligtilbud de kommende årene, som noen andre miljøer predikerer, sier Macic.

Da boligmarkedet var på det heftigste i 2016 og i begynnelsen av 2017, var det også svært godt prosjektsalg av nye boliger. I år har mange av disse boligene blitt ferdigstilt og strømmet ut i markedet.

– Vi venter at toppen nås nå i høst og at ferdigstillelsene begynner å falle i 2020. Men vi venter ikke vill boligprisvekst i Oslo fordi det blir en relativt stabil tilbudsside og vi venter noe svekket etterspørsel, sier Macic.

Vi venter at toppen nås nå i høst og at ferdigstillelsene begynner å falle i 2020. Men vi venter ikke vill boligprisvekst i Oslo fordi det blir en relativt stabil tilbudsside og vi venter noe svekket etterspørsel
Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret

Hun peker på to faktorer som tilsier at det vil bli svekket etterspørsel.

Oslo hadde i 2018 negativ innenlandsk nettoinnflytting. Det betyr at det er flere som flytter ut fra Oslo enn inn, internt i landet. Nettoinnflyttingen fra utlandet til Oslo er derimot positiv.

– Vi vet at innvandrere i snitt bor i større husholdninger, og dette kan føre til at husholdningsstørrelsen i Oslo vil øke de kommende årene. Da blir det beregnede boligbehovet i Oslo overvurdert, sier Macic.

I tillegg venter hun flere studentboliger i Oslo fremover, noe hun mener vil bidra til å lette presset på de små, sentrumsnære leilighetene.

Venter svakere utvikling

Macic venter fallende priser i Oslo utover høsten.

– Og da ser vi for oss en svakere utvikling enn det som er vanlig til høsten å være. Det blir mange boliger å velge blant for kjøperne i Oslo i høst. På lengre sikt ser vi for oss en svært moderat prisvekst, sier Macic.

Når vi kommer til desember i år, tror hun boligprisene i hovedstaden vil være lavere enn i desember 2018. Blant annet grunnet de positive utsiktene for norsk industri venter Macic en renteoppgang i løpet av høsten.

– Vi var tidlig ute med å flagge at vi tror gjeldsregistrene kommer til å få en merkbar effekt på boligetterspørselen. Høyere rentenivå og vanskeligere tilgang på lån for enkelte grupper er nok til å dempe boligprisveksten ytterligere.

Registrene gir banken mulighet til å sjekke hvor mye kreditt og forbruksgjeld en lånsøker virkelig har.

En analyse BN Bank har gjennomført etter innføringene av gjeldsregistrene 1. juli, viser at hver tiende unge boligkjøper har benyttet forbrukslån som en del av egenkapitalen.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror trenden med høy omsetning og moderat prisvekst vil holde seg utover høsten. Han er også blant dem som venter færre boliger på markedet etter hvert.

– Fra 2020 får tilførselen av nye boliger en knekk som kan skape nytt prispress, men et strammere kredittregime vil trolig motvirker en ukontrollert utlånsvekst tilsvarende det vi så tilbake i 2016 til 2017, sier Geving.

– Mye snakk om boligboble

Onsdag la Nordea Markets frem en rapport med prognoser for utviklingen i norsk økonomi. I motsetning til mange av nabolandene venter meglerhuset at Norge rister av seg handelskrig, brexit og global oppbremsing i økonomien. Meglerhuset venter fortsatt sterk økonomisk vekst, stigende lønninger og fallende arbeidsledighet frem mot utgangen av 2020. Målt mot lønnsveksten venter ikke Nordea at renteøkningen vil ha noen særlig effekt på husholdningenes forbruk, men påpeker samtidig at renteøkninger kan påvirke boligmarkedet.

– Boliglånsrentene vil øke med i gjennomsnitt 0,5 prosent fra dagens nivå, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Dermed skal gjennomsnittlig boliglånsrente, som i dag er på rundt 3,0 prosent, stige til rundt 3,5 prosent ved utgangen av 2020, ifølge prognosene.

Dette vil bidra til å dempe veksten i boligprisene, påpeker meglerhuset, men understreker samtidig at renteoppgangen er beskjeden og rentene fortsatt på et lavt nivå.

«I sum regner vi med en svært forsiktig økning i boligprisene i årene som kommer», skriver meglerhuset i rapporten.

– Årsveksten i boligprisen i år, neste år og 2021 blir på nær 2 prosent. Generelt gode tider og sterkt arbeidsmarked tilsier at mange ønsker å flytte til sentrale strøk, noe som kan bety noe høyere prisvekst i Oslo sammenlignet med landsgjennomsnittet, sier Bruce.

Han tror risikoen for et betydelig boligprisfall er lav.

– Det var en stund mye snakk om at vi hadde boligboble og at faren for at den vil sprekke var stor. Nå går norsk økonomi så bra at jeg tviler på at noe slike skjer de nærmeste årene, sier Bruce.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.