– De siste 14 dagene etter at tiltakene mot koronautbruddet ble innført, har aktiviteten i boligmarkedet falt, og antall salg var ned 36 prosent sist uke. Dette er likevel et høyt volum situasjonen tatt i betraktning, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen i en pressemelding.

Eiendom Norge har i samarbeid med Eiendomsverdi as hentet ut tall fra omsetningen i boligmarkedet etter tiltakene mot koronautbruddet ble innført 12. mars 2020.

Datauttrekk for uke 12 viser at aktiviteten i boligmarkedet har gått ned med 36 prosent sammenlignet med samme uke i fjor. Det ble solgt 1190 boliger i Norge i uke 12. Det ble lagt ut ni prosent færre boliger for salg i uke 12 i Norge. Totalt ble det lagt ut 2003 nye boliger på markedet i Norge.

Det totale utbudet i boligmarkedet er nasjonalt nå på nesten samme nivå som samme tidspunkt i 2019.

I snitt ble boligene solgt for én prosent under prisantydning i uke 12.

– Normalt inn i en dvale

– Selv om aktiviteten har gått ned sammenlignet med samme uke i 2019, så selges det et stort antall boliger sett i lys av tiltakene mot koronautbruddet, sier Lauridsen.

– I og med at påsken i år faller tidlig i april, ville boligmarkedet normalt gått inn i en dvale nå, da mange venter til etter påske med å selge boligen sin. Det er derfor knyttet en viss usikkerhet til tallene, sier han.

Viktig med likviditet

Det har siden utbruddet blitt etablert flere økonomiske tiltak mot krisen. Eiendom Norge er blant annet positiv til de endringene som er gjort i boliglånsforskriften.

Lauridsen savner imidlertid en ordning direkte rettet mot kredittsiden i boligmarkedet.

– Finanskrisen lærte oss hvor viktig boligmarkedet er for realøkonomien. Det er derfor avgjørende at det er god kredittilgang, sier Lauridsen.

Ber om garantiordning

Bankenes praksis med å yte mellomfinansiering ved boligbytte er særlig viktig for likviditeten og dynamikken i boligmarkedet.

– Eiendom Norge mener derfor at staten nå må etablere en garantiordning for mellomfinansiering i boligmarkedet, da forskning viser at en endring i dynamikken med å kjøpe først, selge etterpå har negative effekter i boligmarkedet, sier Lauridsen.

– Norsk økonomi trenger ikke et fall i boligprisene utløst av manglende likviditet. Erfaringen fra de dramatiske månedene høsten 2008 viser at det er fravær av mellomfinansiering som er skadelig for dynamikken i boligmarkedet. Derfor må staten nå på banen med en garantiordning for mellomfinansiering, sier Lauridsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.