Prisene på bruktboliger i Oslo formidlet av Obos har steget 4,4 prosent siden nyttår, ifølge boligselskapets februarstatistikk lagt frem torsdag.

I februar steg prisene 2,6 prosent både i Oslo og på landsplan.

Flere store eiendomsmeglerkjeder rapporterer også om prisstigning i februar.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets oppgir at boligprisene normalt stiger rundt 0,5 prosent nominelt i februar.

– Så hvis resultatet blir slik eiendomsmeglerne sier, med nominell utflating, tilsier dette et sesongjustert fall på 0,5 prosent i februar for Norge totalt, sier Hov.

Selv om de sesongjusterte boligprisene i Norge avtar noe videre gjennom første kvartal ser han flere positive underliggende tendenser.

– Det er en bedret balanse mellom antall boliger som legges ut for salg, og antallet som faktisk selges. Dette har vi sett nå de siste månedene, både for Norge utenom Oslo, og for Oslo spesielt, sier Hov.

Handelsbanken har tidligere anslått at prisene skulle flate ut fra andre kvartal og så stige moderat igjen fra høsten.

Ut fra de siste tallene mener han bedringen i Oslo har kommet litt tidligere enn ventet.

– I januar var det høy aktivitet og sesongjustert oppgang i boligprisene i Oslo. Og om noe peker de siste Obos-tallene i samme retning. Så langt mener jeg vi kan konkludere med at første hinder er passert: Nemlig at aktiviteten er opp igjen i bruktboligmarkedet. Forventningen om en myk landing ser ut til å stå seg godt. Kjøpsinteressen ser ut til å ha kommet mer tilbake, sier Hov.

– Ristet av seg frykten

Eiendomsmegler 1 hadde en prisoppgang på en drøy prosent i Oslo fra januar til februar.

– Det er liten tvil om at markedet i Oslo beveger seg i en positiv retning hva gjelder priser, antall interessenter, antall budgivere og omsetningstid, sier administrerende direktør Kent Victor Syverstad i Eiendomsmegler 1 Oslo Akershus.

Kjeden hadde i gjennomsnitt ti interessenter og to-tre budgivere per bolig i februar.

– Vi tror ikke på noen bonanza, men tror utviklingen vil fortsette og at de fleste har ristet av seg frykten i markedet. Likevel skal det relativt lite til før den slår tilbake, sier Syverstad.

Februar var første måned siden våren 2017 at majoriteten av boligene solgt av DNB Eiendom gikk til over prisantydning.

– De går ikke mye over, men det tyder på at det ikke lenger er et overutbud av boliger i markedet, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.

Selv om det er vært en prisnedgang og prisene nå settes lavere enn på samme tid i fjor, mener Buraas tallene tyder på at prisene ikke skal videre ned.

– Jeg drister meg til å si at boligprisene i Oslo steg 1,5 prosent nominelt i Oslo siste måned. Vi får også en oppgang på landsplan. Det ser i hvert fall slik ut i vår portefølje, sier Buraas.

Oslo-boliger solgt av kjeden i februar gikk i gjennomsnitt unna på 32 dager i Oslo, mens liggetiden var rundt 50 dager på landsplan.

Venter effekt av høy boligbygging

Selv om meglerne gleder seg over at det nå er færre boliger på markedet enn da det hopet seg opp som verst understreker Hov i Handelsbanken at det gjenstår å se effekten av den høye boligbyggingen opp mot den lave befolkningsveksten.

– I Oslo har få av de nye boligene som nå har vært under arbeid faktisk kommet ut i markedet. Denne økningen vil først bli synlig utover inneværende år. Selv om mye av dette er solgt på forhånd vil det påvirke den samlede tilbudssiden, sier seniorøkonomen.

Eiendom Norge legger frem den landsomfattende bruktboligstatistikken mandag 5.(Vilkår)