Boligprisene i Oslo steg nominelt med 2,6 prosent i mars sammenlignet med måneden før viser den ferske boligprisstatistikken til Eiendom Norge. I mars steg de nominelle prisene i Oslo med 1,7 prosent. I Oslo gikk boligene i snitt til 3,6 prosent over prisantydning i april, mot 2,5 prosent over prisantydning i mars.

På landsbasis tok det i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i april , mens det i Oslo tok bare 29 dager. Det er likevel langt mer enn i april i fjor da gjennomsnittlig formidlingstid på boliger i Oslo var 14 dager.

– Gjennomsnittlig salgstid er fortsatt høy sammenlignet med tidligere år. Men i spesielt Oslo og Bergen går salgstiden markant ned siden i vinter, noe som sannsynligvis skyldes at mange av boligene som ble lagt ut for salg før jul, nå er solgt, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge i en kommentar til tallene

Han viser til at månedene vi nå står foran ofte preges av svært høy aktivitet.

– Vi forventer derfor at salgstiden vil fortsette å gå ned inn mot sommeren, sier Dreyer.

Til tross for at det så langt i år er lagt ut færre boliger i Oslo enn på samme tid ifjor, er det solgt mange flere. Så langt i år er det lagt ut 6171 boliger i Oslo, mot 6948 i samme periode ifjor. Samtidig er det solgt 6113 boliger til og med april, mot 5725 ifjor. Dermed minker lageret av usolgte boliger. Liggetid på usolgte boliger har gått ned fra 34 dager i mars til 21 dager i april. I januar lå liggetid på usolgte boliger på hele 66 dager i Oslo.(Vilkår)