Boligprisene her til lands steg nominelt med 0,8 prosent i august sammenlignet med sammenlignet med måneden før.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.


Korrigert for sesongvariasjoner falt boligprisene 0,1 prosent i august.

– I august var det en moderat boligprisutvikling både nasjonalt og i de store byene. Prisutviklingen for landet under ett er vesentlig svakere enn normalt i august. Men det høye transaksjonsvolumet i kombinasjon med et stort utbud av bruktboliger over store deler av landet, vitner om et sunt marked i god balanse, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Prisutviklingen de siste 12 månedene viser en oppgang på 2,2 prosent

– Boligprisene har flatet ut de siste tre månedene. Gjeninnhentingen i boligmarkedet i år har primært vært drevet av sterk oppgang i april og mai. Deretter har vi sett en mye mer moderat prisutvikling, seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Han peker på at utviklingen er på den svake siden av Norges Banks forventninger.

– Men de har uansett ventet en avmatning, så dette er ikke noe som rokker ved forventningen om renteheving i september, sier Hov.

– Prisveksten vi så tidligere i år er nå mer avdempet. Vi tror at boligprisene vil flate ut og det vil være moderat vekst ut året, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Rekordstor aktivitet

Ved utgangen av august lå det 16.607 bruktboliger ute for salg i her til lands, mot 13.705 i juli

I august i fjor lå det 16.149 boliger til salgs i Norge.

– August måned reflekterer normale tilstander i boligmarkedet over det meste av landet. Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel de fleste steder, samtidig som mange kjøpere er mer selektive og tar seg bedre tid enn i mer opphetede markeder. Et godt utvalg av både nye og brukte boliger gjør at forbrukerne har mer å velge i og kan treffe bedre beslutninger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I august ble det solgt 9.453 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det er solgt betydelig flere boliger i august 2018 sammenlignet med i august 2017, og akkumulert for landet under ett har det aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av august som i år, sier Dreyer.

I august ble det lagt ut 12.754 boliger for salg i Norge, noe som er 7,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Det er lagt ut markant flere boliger for salg i august i år sammenlignet med samme måned i fjor, og akkumulert så langt i år er nivået også her høyt, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i august 2018, noe som er 7 dager færre enn i august 2017. Av byene hadde Oslo og Drammen med omegn raskest salgstid med 27 dager og Stavanger med omegn tregest salgstid med 96 dager.

– Det er en høy gjennomsnittlig salgstid i det meste av landet sammenlignet med tidligere år, og de fleste boligkjøperne opplever nok at de har mange boliger å velge blant, sier Dreyer.

Fortsatt moderat prisutvikling

I august var det en nedgang i boligprisene i Oslo og Bergen, mens prisene steg i Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger.

Kristiansand hadde sterkest utvikling i prisene i august med en oppgang på 2,4 prosent. Størst fall hadde Bergen med en nedgang 0,9 prosent.

– I de kommende månedene vil mange nye boliger og bruktboliger komme på markedet, noe som vil bidra til at det fortsatt vil være mange boliger til salgs i de store byene. Dette, i kombinasjon med at styringsrenten trolig blir satt opp i september, gjør at vi forventer en flat eller svakt fallende utvikling i prisene utover høsten, sier Dreyer.

Fredrikstad/Sarpsborg har sterkest 12 måneders vekst med en oppgang på 5,2 prosent, mens svakest 12 måneders vekst har Bergen med en nedgang på 0,5 prosent.

– Mens 12 måneders veksten de siste årene har hatt store regionale forskjeller, så er det nå vesentlig mindre forskjeller i boligprisutviklingen rundt om i landet. Denne utviklingen forventer vi vil fortsette også i tiden fremover, sier Dreyer.

Prisendring i august tidligere år, norske bruktboliger, nominelle priser

Kilde: Eiendom Norge, Finn.no, Eiendomsverdi

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.