Onsdag viste den landsomfattende bruktboligstatistikken fra Eiendom Norge at boligprisene i Norge falt mer enn normalt i november, og nå kun er to prosent høyere enn for et år siden.

Torsdag formiddag la Statistisk sentralbyrå frem nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi i tiden fremover.

– Selv om boligprisene trolig vil øke nominelt ventes realboligprisene å være på et lavere nivå i 2021 sammenlignet med toppen i 2017, skriver SSB i rapporten.

Det vil si at statistikerne venter at boligprisene i perioden 2018–2021 stiger mindre enn inflasjonen, slik at de ikke vil holde tritt med den øvrige prisstigningen.

SSBs boligprisprognoser:

Slik så SSBs boligprisprognoser i september:


– Boligprisene reelt sett er nær uendret frem til 2021

– Det er utsikter til videre boligprisvekst i årene som kommer og flere boligprosjekter blir dermed lønnsomme, skriver SSB.

Boligprisveksten blir drevet frem av økte inntekter, men dempes av økte renter og noe lavere befolkningsvekst, ifølge analysen.

– Boligprisveksten ventes som følge av dette å bli såpass moderat at boligprisene reelt sett er nær uendret frem til 2021. Sammenlignet med de siste fem årene, som var preget av store svingninger i både boligpriser og boliginvesteringer, virker boligmarkedet nå å være mer i balanse, mener SSB.

Venter at boliginvesteringene snur opp

SSB venter at de negative impulsene fra boligmarkedet snart er over.

Boliginvesteringene har falt sammenhengende i ett år, men fallet har avtatt i det siste. Ifølge våre beregninger vil boliginvesteringene snu til oppgang i løpet av første halvår 2019, skriver SSB i rapporten.

Renta på rammelån vil med dette stige til rundt 4 prosent i 2021. Selv med dette bildet vil realrenten holde seg på et historisk lavt nivå.

Det er ventet at Norges Bank vil fortsette å heve styringsrenten.

– Vi har lagt til grunn fem rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2021. Renten på rammelån vil med dette stige til rundt 4 prosent i 2021. Selv med dette bildet vil realrenten holde seg på et historisk lavt nivå, skriver SSB i rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.