Etter historisk sterk boligprisvekst på 7,6 prosent i årets første kvartal, roet prisveksten ned i april, da boligprisene steg 0,3 prosent nominelt. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret sist måned. Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for april, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Boligprisene på landsplan har steget med 6,2 prosent de siste 12 månedene.

– Etter en oppgang på hele én prosent måneden før, flatet boligprisene ut i april, justert for sesongvariasjoner. Den faktiske og forventede renteoppgangen bidrar trolig til å dempe etterspørselen, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, og legger til:

– Samtidig bidrar et uvanlig lavt antall boliger til salgs i mesteparten av landet, men særlig på Østlandet, til å holde prisene oppe.

Sesongkorrigerte priser forteller hvordan prisutviklingen er målt opp mot det som er normalt for perioden.

Så langt i år er det solgt 28.383 boliger i Norge. Det er 15,2 prosent færre enn samme periode i fjor. Ifølge Eiendom Norge er det også så langt i år lagt ut langt færre boliger for salg her til lands, både sammenlignet med rekordåret 2021, og med årene før pandemien.

– Den nye avhendingsloven, som trådte i kraft ved årsskiftet, har forlenget tiden det tar å få boliger ut på markedet, særlig ettersom det har oppstått manko på takstmenn. Mange ønsker å kjøpe før de selger, og med et knapt tilbud av boliger, blir mange sittende på gjerdet, sier Haugland i DNB.

Utover i året, når flaskehalsene knyttet til avhendingsloven trolig slipper taket, tror Haugland at boligprisene flater ut i en periode, for så å stige moderat på lengre sikt.

Boligprisbrems

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom tror det er sannsynlig at boligmarkedet kjøles videre ned fremover, ettersom Norges Bank setter opp renten.

I mars la Norges Bank frem ny rentebeslutning, der renten ble hevet fra 0,5 prosent til 0,75 prosent. Samtidig ble rentebanen oppjustert til syv rentehevinger innen utgangen av neste år. Rentebanen er sentralbankens prognose for styringsrenten.

– Ifølge Norges Banks prognoser skal styringsrenten opp til 2,5 prosent til neste år, og gjennomsnittlig boliglånsrente etter hvert opp til fire prosent. Siden norske husholdninger har tatt opp stadig mer lån, vil dette etter hvert bite betydelig, sier Due-Andresen.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom tror det er sannsynlig at boligmarkedet kjøles videre ned fremover ettersom Norges Bank setter opp renten.
Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom tror det er sannsynlig at boligmarkedet kjøles videre ned fremover ettersom Norges Bank setter opp renten. (Foto: Fredrik Solstad)

Ut fra disse prognosene vil rentebetalingene neste år utgjøre en like stor andel av husholdningenes inntekt som de gjorde før finanskrisen, påpeker hun.

– Hvis man ser på renter og avdrag samlet, vil disse utgiftene i løpet av et års tid utgjøre en større andel av disponibel inntekt for norske husholdninger enn de har gjort på flere tiår. Dette kommer trolig til å innebære en betydelig brems for boligmarkedet, sier hun.

Due-Andresen sier at det ikke er usannsynlig at vi kan se at boligprisene begynner å falle mot slutten av året i år og inn i neste år.

Ser tegn til at markedet snur

Boligforsker Mari O. Mamre ved NMBU venter også at presset i boligprisene vil bremse i takt med stigende renter og en økende tilbudsside.

– Boligprisene forsetter å stige, men vi ser tydelige tegn til at markedet snur mange steder. Det er knyttet stor spenning til om presset i økonomien vil avta når rentene stiger og befolkningens kjøpekraft reduseres i takt med en langvarig Ukraina-krig, sier hun.

– Boligprisene forsetter å stige, men vi ser tydelige tegn til at markedet snur mange steder, sier boligforsker Mari O. Mamre ved NMBU.
– Boligprisene forsetter å stige, men vi ser tydelige tegn til at markedet snur mange steder, sier boligforsker Mari O. Mamre ved NMBU. (Foto: Odin Jæger)

I likhet med Haugland og Eiendom Norge, mener Mamre at mye av den sterke prisveksten i år skyldes få boliger på markedet grunnet endringene i avhendingsloven.

Prisveksten er fremdeles sterk på Østlandet og i Agder og Rogaland, med byene Stavanger og Kristiansand i spissen.

Mamre mener det er interessant at mange av stedene med sterkest prisvekst siden 2020 ligger i Oslo-området, men minus selve Oslo.

– Dette er områder som har opplevd høy innflytting fra Oslo etter pandemien – som Skien, Larvik, Fredrikstad, Drammen og Færder, sier Mamre.

Stavanger og Sørlandet får også et oppsving, delvis grunnet høy oljepris og økt aktivitet i oljerelatert sektor, sier Mamre.

Eiendom Norge har prisstatistikk for 23 regioner. Av disse har Oslo hatt den svakeste prisutviklingen det siste året, med en samlet oppgang på 4,6 prosent. Stavanger har en 12 måneders vekst på 6,4 prosent, Trondheim 8,0 prosent og Bergen 6,4 prosent.

– Den relativt svakere utviklingen i Oslo-prisene er et tegn på avkjøling. Fremover venter vi at høyere inflasjon og høyere rentekostnader vil bite på boligprisene, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.
– Den relativt svakere utviklingen i Oslo-prisene er et tegn på avkjøling. Fremover venter vi at høyere inflasjon og høyere rentekostnader vil bite på boligprisene, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. (Foto: Elin Høyland)

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener boligmarkedet utvikler seg som ventet.

– Det er mer moderate omsetningsvolumer enn under pandemien, og med en mer moderat prisutvikling enn i første kvartal. Den relativt svakere utviklingen i Oslo-prisene er et tegn på avkjøling. Fremover venter vi at høyere inflasjon og høyere rentekostnader vil bite på boligprisene, sier Geving.

Boligprisene i Oslo steg nominelt både i januar og februar, men falt marginalt i mars og april.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.