Torsdag kom ferske tall for boligprisutviklingen som viser at prisene nominelt steg med en halv prosent i mars her i landet. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,2 prosent. Samfunnsøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret viser til at det er litt sterkere vekst enn normalt for mars-måned, men at prisene fortsatt er 2,2 prosent lavere enn de var tilsvarende måned i fjor.

– For Oslos del var den sesongjusterte veksten lik 1,6 prosent i mars og vitner om sterkere trykk enn det som er vanlig for denne måneden. Likevel er prisene i Oslo 6,6 prosent lavere enn de var for nøyaktig et år siden, og det vil ta noen måneder til før 12-månedersveksten nærmer seg null, sier Macic.

Hun venter at den positive utviklingen vil fortsette til sommeren, men at det vil kunne snu igjen etter sommeren når renteøkningen kommer og boligtilbudet øker.

– Vi ser i vår egen spørreundersøkelse fra mars at andelen som venter høyere boligpriser neste 12 måneder har økt betydelig, men samtidig ser vi i historikken at dette er indikator som ofte endrer seg etter at boligprisene snur og ikke før. Dermed tror vi fortsatt at bedringen i boligmarkedet fortsetter på kort sikt, men at markedet kan gå i dvale fra siste halvår 2018 og frem til 2020, sier Macic.

Rush av kunder

Etter noen gode visningshelger i boligmarkedet har det ifølge Nordea kommet et rush av henvendelser til banken.

– Vi bemanner opp for å ta unna alle henvendelsene. Det ringer inn kunder på søndag kveld som gjerne vil være med på budrunde, og da må vi stå klare til å ta unna. Mandag morgen er også veldig travel nå, sier John Sætre som er leder for personmarkedet i Nordea.

Flere kunder benytter seg av sine finansieringsbevis og det er mer optimisme i markedet, ifølge Sætre. Men flere av Nordeas kunder begynner nå å frykte høyere renter.

– Mange har fått med seg mulighetene for en rentehevning fra Norges Bank, dette resulterer i økt antall spørsmål om fastrente, sier Sætre.

Nordea tror for øvrig at de nye endringene i boliglånsforskriften som nå er foreslått, der kravet til egenkapital på 40 prosent ved kjøp av sekundær bolig blir lempet på, vil kunne gi en positiv effekt på prisene fremover.

Bekymret for Oslo

Også Norges Eiendomsmeglerforbund mener det har vært et tydelig stemningsskifte i boligmarkedet de siste månedene med mange omsetninger og positiv prisutvikling i store deler av landet,

– Antallet omsetninger viser at markedet er robust og at det god balanse, men at det også er klare geografiske forskjeller. Vi er på kort sikt imidlertid bekymret for at prisene i Oslo kan skyte fart mer enn vi ønsker, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Geving viser til at det også er områder på Sør- og Vestlandet hvor trenden den siste måneden har vært negativ.

– Det er knyttet usikkerhet til effekten av varslede renteøkninger og nyproduserte boliger som kommer inn i markedet i løpet av høsten. De aller fleste av oss er tjent med et forutsigbart boligmarked uten de store svingningene ettersom dette både påvirker vår daglige situasjon og våre planer for fremtiden, sier Carl O. Geving.(Vilkår)

Hvem sa at løping var billig?
– Det er bare tull at en trenger bare shorts og et par joggesko, sier Arnstein Arvesen (61) og Anbjørg Samdal (61). I fjor brukte paret over 200.000 kroner på løpesko, treningstøy og reiser til konkurranser.
03:57
Publisert: