Mens netto innflytting til Oslo falt kraftig i fjor, viser tallene fra SSB at Akershus og Østfold fikk mange nye innbyggere. Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i EiendomNorge tror en viktig årsak til flyttingen over fylkesgrenser er høye boligpriser.

Folk skremt av prisvekst i 2016

– Det er ikke overraskende at mange søker seg ut av Oslo når man ser på den prisveksten som var i 2016. Vi så da at etterspørselen etter boliger i omkringliggende områder som Østfold, Akershus og oppover mot Hamar var sterk, sier Dreyer.

I 2016 steg boligprisene i Oslo med hele 23,3 prosent, mens boligprisveksten for hele landet var i underkant av 13 prosent. For å stagge veksten, innførte regjeringen en boliglånsforskrift som gjorde det vanskeligere for boligkjøpere å få lån.

Færre hadde råd til første bolig

Det slo særlig ut på førstegangskjøperne mulighet til å skaffe seg bolig i Oslo, viste ferske tall Norges Eiendomsmeglerforbund har utarbeidet i samarbeid med informasjonsselskapet Ambita. DN skrev i forrige uke at i fjor falt antallet førstegangskjøpere i Oslo markant. I 2017 var det 6161 førstegangskjøpere i hovedstaden mellom 20 og 39 år. Det er 360 færre enn året før og en nedgang fra 7436 førstegangskjøpere i 2014.

Etter en nedgang i boligprisene i fjor, har prisene i Oslo igjen begynte å stige.

– Vi ser at veksten har tatt seg opp igjen i Oslo i første kvartal. Prisveksten er sterk sammenlignet med hvordan første kvartal pleier å være. Dette viser hvor raskt boligmarkedet endrer seg, sier Dreyer. Tilbudet av boliger har vært lavt så langt i år, noe som presser prisene opp.

– Men tilbudet tar seg opp igjen nå, slik det pleier om våren, sier han.

Det var også stor utflytting fra Rogaland i fjor. Selv om oljeprisen har tatt seg opp fra det svært lave nivået, har mange måtte finne arbeid utenfor oljesektoren og utenfor fylket.

Flyttestatistikken viser, ifølge SSB, at det aldri før er blitt registrert så mange flyttinger mellom fylkene og de syv landsdelene.

Flest til Akershus-kommuner

Av kommunene hadde Kristiansand størst innenlandsk flyttegevinst, med 1300, etterfulgt av Akershus-kommunene Ullensaker, Lørenskog og Bærum, med gevinster på mellom 1100 og 800.

Med unntak av Kristiansand, som hadde et innenlandsk flyttetap av personer med innvandrerbakgrunn, besto det meste av flyttegevinstene i de tre øvrige kommunene av personer med innvandrerbakgrunn.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette er de vanligste spørsmålene om fastrente