– Boligprisveksten sist måned er den sterkeste desembermåneden siden målingene startet i 2003, og prisutviklingen var unormalt sterk over hele landet, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

De nominelle boligprisene steg 0,5 prosent i desember sammenlignet med november, viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene hele 1,1 prosent.

– Knapt noen områder opplevde prisnedgang, noe som er uvanlig da boligprisene vanligvis synker i desember, påpeker Dreyer.

For 2016 endte det med en gjennomsnittlig prisvekst på 8,3 prosent.

– Betydelig høyere enn hva de fleste spådde ved inngangen av året. Vi forventer at den sterke utviklingen vil fortsette de første månedene i 2017, sier Dreyer.

I desember 2016 var de gjennomsnittlige boligprisene i Norge 12,8 prosent høyere enn i desember 2015.

Venter mindre forskjeller i 2017

– Sett året under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig gjennom året. Prisnivået i Oslo er nå betydelig høyere enn i de andre store byene i Norge. Vi forventer imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017, sier Dreyer.

Etter en prisoppgang på 0,9 prosent i desember, har boligprisene i Oslo steget hele 23,3 prosent det siste året.

En Oslo-bolig som kostet fire millioner kroner for et år siden, koster nå 4,93 millioner kroner, hvis den har fulgt den generelle prisutviklingen i hovedstaden.

Prisendringen i de store byene i desember 2016 (siste 12 md. i parentes):

Oslo: +0,9% (+23,3%)

Bergen: +0,2% (+4,9%)

Trondheim: +0,2% (+10,3%)

Tromsø: +0,4% (+7,5%)

Stavanger: 0,0% (-2,6%)

Kristiansand: +0,1% (+4,3%)

Sterkere enn Norges Bank ventet

Tolvmånedersveksten i de gjennomsnittlige norske boligpriser, det vil si boligprisene sammenlignet med samme periode året før, avtok jevnt og trutt fra 8,7 prosent i februar i 2015 til 4,4 prosent i februar i 2016.

Norges Banks prognoser for boligprisutviklingen ble knust gang på gang i 2016, og sentralbanken måtte i flere omganger oppjustere sine forventninger.

Etter siste oppjustering, i desember i fjor, forventet Norges Bank at 12-månedersveksten i fjerde kvartal 2016 i snitt skulle være på 11,8 prosent.

Dette skulle tilsi en sesongjustert prisvekst på i underkant av 0,9 prosent i desember, ifølge Handelsbanken Capital Markets. Dermed ble boligmarkedet nok en gang sterkere enn sentralbanken har forventet.

Fremover venter Norges Bank at sesongjustert månedlig boligprisvekst avtar fra i underkant av 1 prosent nå til i underkant av 0,4 prosent mot slutten av andre kvartal, ifølge Handelsbanken.

Raskest salg i Oslo

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 51 dager i desember mot 36 dager i november.

I desember 2015 tok salget 54 dager.

Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.

Salgene gikk raskest i Oslo med 15 dager, fulgt av Follo, hvor det gjennomsnittlige boligsalget i desember 2016 tok 19 dager.

Salget var tregest i Aust-Agder med 152 dager. I Stavanger var gjennomsnittlig omsetningstid 77 dager i desember, mot 64 dager i november mot 79 dager i oktober. I august hadde oljebyen en omsetningshastighet på 106 dager.

– Vil få betydning for prisutviklingen

– Det er en stor nedgang i antall boliger for salg, og nedgangen er særlig stor på Østlandet, Rogaland og i Trøndelag. Den lave tilbudssiden ved inngangen av året vil få betydning for prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.

I desember ble det solgt 2645 boliger mot 6949 registrerte salg i novemberrapporten.

I desember 2015 ble det solgt 2977 boliger her til lands.

I 2016 er det solgt 85.449 boliger, noe som er 3,1 prosent færre enn i 2015. Ved utgangen av desember lå det 10.542 bruktboliger på Finn.no mot 12.959 i november.

I desember 2015 lå det 12.047 bruktboliger på Finn.no.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.