Den fjerde måneden med prisfall er et faktum etter at boligprisene falt 0,9 prosent i desember. Fallet var imidlertid langt mindre enn det som var ventet. Justert for sesongvariasjoner steg prisene faktisk 0,2 prosent, mye mer enn hva økonomene hadde sett for seg på forhånd.

– Jeg har sagt at vi kan bli overrasket nå, og det ble vi for så vidt, sier boligutvikler Terje Tinholt.

Han leder, og er medeier i, boligutviklingsselskapet Tinholt Eiendom. Selskapet selger både enkelthus og større prosjekter.

– Jeg ville ikke vært redd for å gå ut og kjøpe bolig nå. Jeg er selv ute på jakt. Jeg kan ikke friskmelde markedet helt, for det vil nok være litt vanskelig i et kvartal eller to. Samtidig er det nesten umulig å time markedet, så jeg mener dette er tiden for å være på offensiven og få tak i det man ønsker, sier Tinholt.

Men Tinholt ser en stor trussel mot boligmarkedet: myndighetene.

– Forutsigbarheten er forsvunnet

– Renten er viktig, men med dagens rentenivå er det er kun regjeringen som kan ødelegge for boligmarkedet, sier Tinholt.

Han mener at regjeringen, med brå skatteendringer, har skapt en skadelig usikkerhet.

– Jeg bor i telefonen, og det jeg hører ute blant kundene våre er at de mister troen på Norge. En kunde som var på boligjakt, sa til meg at det er bedre forutsetninger for bedrifter i Nigeria enn i Norge. Jeg måtte le, men han har jo litt rett også. Forutsigbarheten er forsvunnet. Det vil prege boligmarkedet helt enormt, sier investoren, og fortsetter:

– Den største frykten er at regjeringen skal legge så mange skatter og avgifter på bedrifter at de knekker nakken og folk mister jobben. Det er en kombinasjon av det og psyken til Ola nordmann med tanke på fremtidsutsiktene og tempoet i rentehevingene. Det virker som om regjeringen vil at Norge skal gå rett i fjellveggen. Regjeringen kan virkelig skade boligmarkedet.

DN har forelagt Tinholts uttalelser for Finansdepartementet, men departementet har foreløpig ingen kommentar til dem.

Mer forsiktige budrunder

Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, sitter tett på boligmarkedet og norske boliglånskunder. Hun sier det fortsatt er god etterspørsel etter finansieringsbevis.

Randi Marjamaa leder Nordeas personmarked.
Randi Marjamaa leder Nordeas personmarked. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– Kundene er mer forsiktige i budrunder, men vi ser fortsatt attraktive objekter hvor prisene drives opp, sier Nordea-toppen.

Boligprisene på landsbasis har falt siden september. Marjamaa venter et fall på mellom fem og ti prosent fra dagens nivå. Likevel tror hun boligprisene vil flate ut på et nivå som er rundt fem til ti prosent høyere enn før pandemien.

Før nyttår kom regjeringen med nye regler for utlån. Blant annet må bankene fra og med i år kun beregne en renteoppgang på tre prosentpoeng i den såkalte stresstestingen, mot fem prosentpoeng før. Marjamaa tror justeringene i boliglånsforskriften vil dempe prisfallet.

– Under ellers like forhold gjør det at flere får mulighet til å låne til bolig, sier hun.

Den samlede boligprisveksten i 2022 på landsbasis ble på 1,5 prosent.

Ser bedre balanse

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken var blant økonomene som ble overrasket over at boligprisene ikke falt mer i desember. Hov ser nå at det er bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.
Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov. (Foto: Fartein Rudjord)

– Det er et bedre balansert marked. Men det er for tidlig å si at dette har bunnet helt ut. Ser du på endringen i varelagre ser det ut til at signalene er forenlige med videre fall i boligmarkedet fremover, sier han.

En av dem som i mange år har spådd boligprisfall er sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets. Selv om desembertallene ikke ga ham mer tro på egne argumenter, er han fortsatt sterk i troen på at prisene skal videre nedover fremover. Spørsmålet er hvor mye.

– Hvis det først skjer at holdningen til boliginvesteringer endres, kan et boligprisfall bli en veldig langvarig affære. Det er en betydelig risiko for at det kommer til å skje. Lånekostnaden er tilbake der den var for 12–13 år siden, og mange av dagens boligeiere har aldri opplevd dagens rente, sier han.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen. (Foto: Fredrik Solstad)

Andreassen peker på at boligprisene i Norge har steget mye mer enn i de fleste andre land etter finanskrisen i 2008. Unntakene er Australia, Canada, New-Zealand og Sverige.

– Historikken bak er veldig enkel: Disse landene fikk ikke en dyp økonomisk krise etter finanskrisen, men likevel fikk de like lave renter som kriserammede land fikk. Det gjorde at vi slo inn på et spor hvor husholdningene ikke gikk i sparemodus. Det er all grunn til å reflektere over om et normalisert rentenivå vil føre til en normalisering av boligprisene.

Boligprisene en av flere viktige faktorer Norges Bank tar hensyn til når sentralbanken skal sette renten. Sentralbanken hadde anslått en sesongjustert boligprisnedgang på 0,8 prosent. Onsdagens boligpristall var betydelig sterkere.

– De tallene vi har fått inn viser sterkere arbeidsmarked enn ventet og en klart mer positiv boligprisutvikling enn ventet. Det er klart at dette ikke er noe som rokker ved Norges Banks renteplaner. Snarere tvert imot, sier Hov i Handelsbanken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.