Prisene for brukte Obos-boliger i Oslo falt 3,1 prosent fra august til september. På landsbasis var nedgangen 2,8 prosent, skriver Obos i en pressemelding mandag.

Prisene faller vanligvis på denne tiden av året, så dette var ikke uventet, ifølge sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

– Samtidig var nedgangen klart større enn tidligere år, sier sjeføkonomen i pressemeldingen.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Hun mener noe av fallet kan skyldes at Obos solgte en noe lavere andel 1-roms og en noe høyere andel 4-roms enn i august. Siden kvadratmeterprisen på små leiligheter er høyere enn på større boliger, bidrar dette til å trekke ned prisene, og hun regner derfor med at Obos-prisene viser et større fall enn totalmarkedet i september.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.
Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

– Samtidig kan prisnedgangen være et første tegn på at vi nå går inn i en periode der renteoppgang og økte levekostnader vil kjøle ned boligmarkedet – og prisene, sier Monsvold.

Antallet omsetninger i Oslo i september er på 2019-nivå, og omsetningstiden holder seg fortsatt lav, ifølge Monsvold.

Venter moderat prisfall

En rekke analytikere venter at det norske boligmarkedet nå står foran en periode med prisfall.

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse la sist ute frem prognoser som viser at han venter et samlet prisfall på rundt ti prosent i Oslo fra nå og frem til slutten av 2023. For landet samlet venter han en nedgang på cirka åtte prosent.

Samfunnsøkonomisk analyse venter boligprisfall på åtte prosent frem mot 2024: – Når rentene går opp så fort og så mye, merkes det veldig godt

Monsvold tror også boligprisene vil fortsette å falle fremover.

– Vi venter at prisene kan falle noe utover høsten, og kanskje noe mer enn det som er vanlig sesongmønster. Vi tror også på noe prisnedgang neste år. Sterkt arbeidsmarked, økt lønnsvekst og befolkningsøkning bidrar imidlertid til at prisfallet blir moderat. Samtidig er det viktig å huske at selv om prisene skulle gå ned mellom fem og ti prosent, så betyr det bare at prisene er tilbake der de var ved inngangen til dette året, sier Monsvold.

Hun regner med at nedgang i boligbyggingen vil gjøre at prisene vil stige igjen når renten settes ned, noe som kan skje mot slutten av neste år eller tidlig i 2024. Særlig gjelder dette i Oslo, hvor det – med unntak av 2010 – er 22 år siden sist det ble gitt så få byggetillatelser som i år, ifølge Monsvold.

Den månedlige pris- og omsetningsstatistikken for Obos-tilknyttede boliger er basert på registrerte overdragelser i de nærmere 92.500 boligene i Obos-tilknyttede borettslag.

Vil lempe på forskriften

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet vurdere bankenes utlånspraksis, samt utviklingen i boligprisene og husholdningenes gjeld – og hvordan utlånsforskriften har påvirket dette. I et høringsnotat som tilsynet sendte til Finansdepartementet mandag, forslås det blant annet å redusere maksimalgrensen for låntagerens samlede gjeld fra fem til 4,5 ganger brutto årsinntekt ved nye lån.

Monsvold mener forslaget er usosialt, og vil gjøre det enda vanskeligere for mange å kjøpe bolig i en tid da renteoppgang allerede gjør nåløyet trangere.

– Vi mener tiden er inne for å lempe på forskriften, ikke stramme inn. Renten er nå så høy at det er unødvendig å kreve at bankene skal måtte ta høyde for at låntagerne må tåle fem prosentpoeng høyere rente, sier sjeføkonom Sissel Monsvold.

Onsdag legger Eiendom Norge den landsomfattende bruktboligrapporten for september.

Per august hadde boligprisene i Oslo så langt i år steget med ni prosent, og på landsplan steg prisene 9,1 prosent i samme periode, ifølge Eiendom Norge.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.