– De siste 12 månedene er det igangsatt i overkant av 33.000 nye boliger. Ser vi på Norge under ett, nærmer vi oss nå en balanse mellom tilbud og etterspørsel etter nye boliger, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. 

Lavere innvandring fører til lavere befolkningsvekst – som igjen fører til et lavere boligbehov, ifølge Jæger.

Men selv om innvandringen til Oslo skulle bli lavere fremover, advarer Jæger mot å bremse boligbyggingen.

«Har bygget lite over lang tid»

– Vi skal ikke bygge så mye mer enn nå, men vi har bygget lite over lang tid, så vi må holde dette nivået i mange år fremover. Ellers får vi fortsatt en veldig sterk boligprisvekst i Oslo, sier Jæger.

I år anslår Jæger at det blir igangsatt rundt 5000 boliger, noe han også mener vil tilsvare det årlig behovet i Oslo de kommende årene, hvis SSBs scenario for lav innvandring slår til.

Både salg og igangsetting av nye boliger økte i 1. kvartal 2017 sammenlignet med 1. kvartal 2016, men igangsettingen øker mest.

En grunn til dette er at påsken var i mars i 2016, mens den i 2017 var i april. 

Etter årets tre første måneder ligger salget tre prosent over fjoråret, mens igangsettingen har tatt seg kraftig opp og ligger hele 37 prosent over fjoråret.

I 1. kvartal er det småhusmarkedet som viser en størst økning i salget. Salget av småhus ligger hele 45 prosent over samme kvartal i fjor. Leilighetssalget ligger syv prosent under og salget av eneboliger ligger fire prosent under. 

Siste 12 måneder har salget av småhus og leiligheter steget 24 prosent, mens salget av eneboliger er uendret.

– Selv om boligbyggingen nå ligger på et rekordhøyt nivå, er det viktig at vi fortsetter på dette nivået for å holde boligprisveksten under kontroll, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.
– Selv om boligbyggingen nå ligger på et rekordhøyt nivå, er det viktig at vi fortsetter på dette nivået for å holde boligprisveksten under kontroll, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. (Foto: Ida von Hanno Bast)

I 1. kvartal 2017 ble det igangsatt 62 prosent flere leiligheter enn i tilsvarende kvartal i fjor. Igangsetting av småhus har i tilsvarende periode økt med 43 prosent, mens igangsetting av eneboliger har økt med prosent.

«Tilsier lavere priser over tid»

DNB Markets la torsdag frem oppdaterte prognoser for norsk økonomi, og konkluderer med at boligprisveksten er noe mer dempet i år enn den var i fjor.

«Moderat inntektsvekst, stabil ledighet og stabile renter peker mot at boligprisveksten avtar videre. Et høyt prisnivå, kraftig oppgang i boligbygging og lånerestriksjoner tilsier lavere priser over tid. Boligbyggingen økte markert i fjor og er nå nær toppen. Vi venter at boliginvesteringene gir negative impulser til økonomien fremover.», skriver meglerhuset i rapporten.

I 2017 venter meglerhuset at bruktboligprisene skal stige 9,0 prosent på landsbasis, mens de kun skal økte med 1,0 prosent i 2018 og 2019. I 2020 blir det en boligprisstigning på 2,0 prosent, anslår meglerhuset(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.